Seitse Läänemaa noortekeskust said kopsaka toetuse

Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu said toetust 11 Pärnumaa ja Läänemaa projekti noorsootöö arendamiseks ja noortele paremate võimaluste pakkumiseks. Projekte toetati kokku üle 28 000 euroga.

Projektikonkursiga said Pärnu- ja Läänemaal tavaprojektide kategoorias toetust üheksa projekti, mille eesmärk on edendada avatud noorsootööd ning kaasata tegevustesse noori. Lisaks toetati kaht nutiprojekti, mille eesmärk on rakendada või välja töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi noorsootöö arendamiseks. Toetus jagunes nelja Pärnumaa projekti ja seitsme Läänemaa projekti vahel.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdi Agne Adleri sõnul on selle aasta projektid läbimõeldud avatud noorsootööd arendavad. “Rõõm on näha, et noorsootöötajad oskavad noori üha enam projektiideede koostamisse, väljatöötamisse ning elluviimisse kaasata. Noorele ei jää pelgalt passiivne tarbija roll, vaid noorsootöötaja suudab oskusliku juhendamise tulemusena arendada temas ka lihtsamate tegevuste kaudu erinevaid võtmepädevusi,” lisas Adler.

Läänemaal toetati näiteks Lääne-Nigula valla Noortekeskuse nutiprojekti “Reklaamikunsti imeline maailm”, millega luuakse meediahuvilistele noortele reklaamfilmide, plakatite ja flaierite tegemise teadmised, oskused ja võimalused. Selleks soetatakse vajalikke vahendeid, viiakse läbi koolitusi ja palju muid tegevusi. Lääne-Nigula valla Noortekeskus viib ellu ka tavaprojekti “Aktiivsed ja arendavad mänguõhtud Taebla Avatud Noortekeskuses”, mille raames ostetakse arendavaid ja sportlikke mänge ning korraldatakse viis üritust, mille raames tuleb naaberomavalitsuse noor tutvustama erinevaid mänguvahendeid, mänge ja reegleid. Käsitlemata ei jää projektis ka ohutu mängimise teema. Koostööd tehakse Nigula Avatud Noortekeskusega, et kaasata võimalikult palju Taebla ja Nigula kogukonna erinevas vanuses noori.

Pärnumaal asuv Paikuse noortekeskus Panoke viib sel aasta konkursi vahenditest ellu projekti “Nutikunst Panokes”, mille raames viiakse igakuiselt läbi kõrgkvaliteedilisi virtuaalreaalsustöötubasid. Vahendite abil suurendatakse noorte digitaalset kirjaoskust ning teadlikkust info ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Projektitoetusest soetatakse 3D printer koos vajaliku toormaterjaliga, VR prillid ja Substance Painter programm. Are Avatud Noortekeskuse viiakse aga ellu projekti “Ping-pong & laud-pink Are noortele”, mille raames soetatakse noortekeskuse õuealale teisaldatav lauatennise laud ning puidust laudpink. Õpilasmaleva noori kaasates monteeritakse soetatud vahendid ise kokku ning seatakse üles, misjärel viivad noored õuealal läbi sportliku suveõhtu perega, arendades nii algatusvõimet ja ettevõtlikkust kui kodanikupädevusi.

Kõik Pärnu- ja Läänemaal toetatud projektid:

 • Lääne-Nigula valla Noortekeskuse projekt “Reklaamikunsti imeline maailm”   9 251 eurot;
 • Paikuse ANK Panoke MTÜ projekt “Nutikunst Panokes” 2 445 eurot;
 • Haapsalu Noorte Huvikeskuse (Panga avatud noortekeskus)  projekt Avatud noorsootöö läbi virtuaalreaalsuse” 2 539 eurot;
 • Lääne-Nigula valla Noortekeskuse projekt “Aktiivsed ja arendavad mänguõhtud Taebla Avatud Noortekeskuses” 1 116 eurot;
 • MTÜ Lõpe Noored projekt “Arendavate lauamängudega noorte mitteformaalse õppe mitmekesistamine” 3 000 eurot;
 • Are valla Avatud Noortekeskuse projekt “PING-PONG & LAUD-PINK ARE NOORTELE”  2 295,20 eurot;
 • Linnamäe Avatud Noortekeskuse projekt “Elamusõhtud Linnamäele” 734 eurot;
 • Haapsalu Noorte Huvikeskuse (Jõõdre Noortetuba) projekt Jõõdre noored aktiivselt liikuma!” 2 987,38 eurot;
 • Sauga Avatud Noortekeskuse projekt “Noored välja!”  843,01 eurot;
 • Risti Avatud Noortekeskuse projekt “Maailm läbi kaamerasilma” 2 367 eurot;
 • Nigula Avatud Noortekeskuse projekt “Rallime noorteka lahedamaks”  900 eurot;

Kokku toetas Eesti Noorsootöö Keskus üle Eesti 89 projekti kogusummas ligi 222 000 eurot. Täpsem info projektikonkursi kohta on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehel www.entk.ee.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.