KAI TENNISBERG: Eesti on maailma tublimate seas oma sünnitus- ja lastearstiabi keskuste välja arendamisega

KAI TENNISBERG: Eesti on maailma tublimate seas oma sünnitus- ja lastearstiabi keskuste välja arendamisega

SA Läänemaa haigla ravijuht Kai Tennisberg Saan aru inimeste muredest seoses sünnitusosakondade sulgemisega Lõuna-Eestis. Millegi harjumuspärase muutmine tekitab alati ärevust. Pealegi räägitakse meditsiini tsentraliseerimise puhul enamasti kulutõhususest. See tekitab pahameelt rahajagajate aadressil ning tekitab emotsionaalseid küsimusi tehtud otsuste kohta. Sõltumata majanduslikust mõistlikkusest olen veendunud, et sünnitusabi hajutamine väikeste haiglate vahel on riskeerimine nii ema kui […]

UURING: Eesti elanike hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, muret teeb arstiabi kättesaadavus

UURING: Eesti elanike hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, muret teeb arstiabi kättesaadavus

Suurem osa Eesti elanikest hindab arstiabi kvaliteeti heaks ning elanike teadlikkus tervisevaldkonna e-teenustest kasvab. Samas on aastatega veidi langenud inimeste rahulolu arstiabi kättesaadavusega, selgus sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastasest uuringust „Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016“. „Elanike hinnang arstiabi kvaliteedile on püsinud aastate jooksul kõrge, samal ajal kasvab inimeste mure arstiabi kättesaadavuse pärast,“ rääkis […]

ARSTI NÕUANNE: Kuidas ära hoida südamepuudulikkusest põhjustatud surma

ARSTI NÕUANNE: Kuidas ära hoida südamepuudulikkusest põhjustatud surma

Margus Viigimaa Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog Ehkki südamepuudulikkusest tingitud suremus on võrreldav kopsu- või rinnavähiga, alahinnatakse selle terviseohtu. Riskipatsientide varajane avastamine on eeldus õigeaegse ja tõhusa ravi alustamiseks. Südamepuudulikkus on tõsine haigus, mille prognoos ei ole kahjuks hea – pooled patsientidest surevad nelja aasta jooksul päeast südamepuudulikkuse diagnoosi saamist. See tähendab, et mida varem me selle haiguse […]

Andri Meriloo arstikabinet on Eesti parimate hulgas

Andri Meriloo arstikabinet on Eesti parimate hulgas

15. septembril jagatakse Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil tunnustust 54 parimale praksisele üle Eesti. Parimate Parimad praksised on selgunud Eesti Perearstide Seltsi poolt koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Praksiseid hinnatakse eelkõige tervikuna, kuid hindamisel võetakse arvesse eri aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega. Eesti Perearstide Seltsi juhatuse […]

Eriarstiabi tulevik: sünnitada saab ainult viies linnas ja ööbida tuleb patsiendihotellis

Eriarstiabi tulevik: sünnitada saab ainult viies linnas ja ööbida tuleb patsiendihotellis

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Haigekassa tuli aasta alguses välja ka arvutustega, mille järgi oleks rahvaarvu vähenemist, aga ka arstide põuda arvestades mõistlik, et enamik keerukate ja spetsiifiliste erialade vastuvõtte toimuks ainult kahes kuni neljas Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Ehk teisisõnu Tallinna haiglates, kliinikumis, Pärnu haiglas ja Ida-Viru keskhaiglas. Ülejäänud väiksemates ehk […]