Haapsalu kolledži puiduklubi alustab teist hooaega

Haapsalu kolledži puiduklubi alustab teist hooaega

Eelmisel aastal alguse saanud ning jõudsalt populaarsust kogunud Haapsalu kolledži puiduklubi tuleb taas. Puiduklubis on soovijatel võimalus valmistada endale puidust ese (mööbel või midagi väiksemat) nii etteantud kavandi alusel kui ka omaloominguna. Töö käigus saab klubis osaleja ettekujutuse eseme kavandamisest ja materjali arvestamisest, puidu töötlemisest eri seadmetega või tööriistadega ning valmis eseme viimistlemisest.  Klubisse on […]

Haapsalu kolledžis tuleb reedel tervise valdkonna rakenduslikke lahendusi tutvustav infopäev 

Haapsalu kolledžis tuleb reedel tervise valdkonna rakenduslikke lahendusi tutvustav infopäev 

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) eestvedamisel toimub 26. aprillil Haapsalu kolledžis (I korrus, ruum 109) tervise valdkonna rakenduslikke lahendusi tutvustav infopäev “TERE, IT ja disain!”. Infopäeva sihtgrupp on Läänemaa ettevõtjad, koolide esindajad (sh kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, koolijuhid), kohalike omavalitsuste esindajad, laiem avalikkus. Infopäeva eesmärk on anda ülevaade TERE KK tegevuste ja Haapsalu […]

TLÜ Haapsalu kolledžis jätkab puiduklubi

TLÜ Haapsalu kolledžis jätkab puiduklubi

Haapsalu kolledž ootab nii uusi kui ka vanu klubilisi neljapäeval, 24. jaanuaril kell 18. Puiduklubi toimimise mõte on selles, et kolledž pakub töökoja võimalusi ja juhendusabi kohalikele inimestele, kel soov midagi puidust valmistada, aga vahel jääb puudu oskustest, ruumidest või vastavatest masinatest. Kooskäimine on neljapäeviti kl 18-21 ja ühe õhtu maksumus on 15 eurot. Juhendab […]

Haapsalu kolledžis alustab puiduklubi

Haapsalu kolledžis alustab puiduklubi

Haapsalu kolledžis õpetatakse käsitöötehnoloogiaid ja disaini. Meil on hea meel pakkuda töökoja võimalusi ja juhendusabi ka kohalikele inimestele, kel soov midagi puidust valmistada, aga vahel jääb puudu oskustest, ruumidest või vastavatest masinatest, teatas kolledž. Puiduklubis on soovijatel võimalus valmistada endale puidust ese (mööbel või ka midagi väiksemat). Töö käigus saab klubis osaleja ettekujutuse eseme kavandamisest ja materjali […]

Haapsalu kolledž ja kutsehariduskeskus koolitavad huvilisi terviseteadlikumaks

Haapsalu kolledž ja kutsehariduskeskus koolitavad huvilisi terviseteadlikumaks

TLÜ Haapsalu kolledž ja Haapsalu kutsehariduskeskus osalevad juba kolmandat aastat kestvas rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on ajakohastada kutsehariduses ja rakenduskõrghariduses pakutavat tervisedenduslikku õpet. Projekti kolmandaks partneriks on Metropolia rakenduskõrgkool (Soome), mis tagab arendustegevusele tugeva teaduspõhise baasi. Kui eelmised kaks aastat olid pühendatud tervisedenduse valdkonna arengut ja tööturu ootusi käsitleva teadusuuringu läbiviimisele ning selle tulemuste põhjal […]

Laupäeval tuleb Haapsalus noorte kunstnike toetuseks heategevuslik oksjon

Laupäeval tuleb Haapsalus noorte kunstnike toetuseks heategevuslik oksjon

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži II kursuse käsitöötehnoloogia- ja disaini tudengid kutsuvad kõiki 2. juunil kl 13 Haapsalu kultuurikeskuse ette heategevuslikule oksjonile ja toolinäitusele. Heategevuslikul oksjonil “Toeta noori kunstnikke” lähevad pakkumisele meistritöökoja praktika raames valminud metallesemed: lamp, halukorv, nagi ja baaripukk. Oksjonilt saadav tulu kasutatakse Haapsalu noorte kunstnikke toetamiseks koostöös Haapsalu kunstikooliga. Ole kohal kell 13 […]

Maanteeamet kutsub vähemalt 60-aastaseid täiendkoolitusele “Väärikas mootorsõidukijuht”

Maanteeamet kutsub vähemalt 60-aastaseid täiendkoolitusele “Väärikas mootorsõidukijuht”

Maanteeamet korraldab 14. mail vähemalt 60-aastastele Haapsalu linna ja Lääne maakonna aktiivsetele autojuhtidele tasuta kahepäevase täienduskoolituse, mille eesmärk on toetada kogenud juhti, leida tema sõiduoskuses kitsaskohad ja julgustada koolituse läbinuid liikluses aktiivselt osalema. Ka varem Läänemaal korraldatud täiendkoolitus on osutunud väga populaarseks ning on saanud osalejatelt positiivset tagasisidet. Koolituselt saab rohkelt asjalikke näpunäiteid, ülevaate suurematet […]

Haapsalu kolledži liiklusohutuse tudengid läbisid intensiivkursuse Norras

Haapsalu kolledži liiklusohutuse tudengid läbisid intensiivkursuse Norras

12.-16. veebruaril viibisid kuus TLÜ Haapsalu kolledži (TLÜ HK) liiklusohutuse üliõpilast Erasmus KA2 projekti „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“ raames koolitusel Norras, Stjørdalis. Ühes tudengitega külastas Nord University Stjørdali kampust liiklusohutuse õppekava kuraator Heli Ainjärv. Lisaks Eesti delegatsioonile osalesid projektis ka Soome Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ning kohalikud Nord University’st üliõpilased (NU). […]

HAAPSALU KOLLEDŽ: Parim praktika kõrgkoolis toimub koostöös ettevõtjatega

HAAPSALU KOLLEDŽ: Parim praktika kõrgkoolis toimub koostöös ettevõtjatega

2017. aasta kevadel korraldasid avalik-õiguslike ülikoolide regionaalsed kolledžid konverentsi, mille raames käsitleti kolledžite rolli, sh seotust regionaalpoliitika ja kohaliku kogukonna arenguga. Ja kui rektorite paneelis esitati küsimus, milleks on üldse kolledžid ülikoolile vaja, siis Tallinna Ülikooli rektor Tiit Landi vastus oli, et „ühiskonna teenimiseks“. Just seda osa ülikooli arengukavast viib usinalt ellu Haapsalu kolledž koostöös […]

Haapsalus uuritakse tervisedenduse tööturu vajadusi

Haapsalus uuritakse tervisedenduse tööturu vajadusi

2016. aasta juulis algas koostööprojekt, mille partneriteks on Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, Haapsalu kutsehariduskeskus ning Metropolia rakenduskõrgkool (Soome). Kolme partneri koostöös ning Eestis ja Soomes läbi viidud fookusgrupi intervjuude toel on välja töötatud uuring, mille tulemusel selguvad tööturu vajadused ja ootused tervisedenduse valdkonna spetsialistide oskustele ja teadmistele 10 aasta pärast. Küsimustik tugineb Rahvusvahelise Tervisedenduse- ja […]

Konkurss: Tallinna Ülikool otsib Haapsalu kolledžile uut direktorit

Konkurss: Tallinna Ülikool otsib Haapsalu kolledžile uut direktorit

TLÜ Haapsalu kolledž on elukestva õppe ideed kandev haridusasutus, mis pakub õppimisvõimalusi väga erinevatele sihtrühmadele ja õppetasemetele. Uksed on avatud nii tudengiks pürgijaile kui ka täienduskoolitusest huvitatuile, nii koostööpartneritele kui ka ideekaaslaste otsijaile. Kolledži missioon on tõsta õpetajahariduse kvaliteeti, arendada regionaalset ettevõtluskeskkonda, edendada tervist ja ohutut liikluskultuuri, tehes koostööd regiooni teiste organisatsioonide, asutuste ning ülikoolidega […]

Läänemaal algab uus terviseedenduse projekt

Läänemaal algab uus terviseedenduse projekt

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž, Haapsalu kutsehariduskeskus ja Metropolia rakenduskõrgkool asuvad välja töötama uusi terviseedenduse õppekavu. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic. Järgmise kolme aasta jooksul viib Haapsalu kolledž koos Haapsalu kutsehariduskeskuse ning Metropolia rakenduskõrgkooliga (Soome) läbi projekti, mille tulemusel valmivad uued terviseedenduse valdkonna õppekavad. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic, mille eesmärk on […]

Haapsalu kolledžis algavad vastuvõtueksamid, enim inimesi soovib õppida rakendusinformaatikat

Haapsalu kolledžis algavad vastuvõtueksamid, enim inimesi soovib õppida rakendusinformaatikat

Tänasega on lõppenud avalduste vastuvõtt õppima asumiseks Tallinna ülikooli, sh Haapsalu kolledžisse. Haapsalu kolledžis on vastuvõtt neljal rakenduskõrghariduse erialal, kus õppetöö toimub tsükliõppe vormis, võimaldades õppida töö ja muu elu kõrvalt. Tervisejuhi ja liiklusohutuse õppetsükkel on üle nädala E ja T, rakendusinformaatika ja käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala tudengid käivad koolis üle nädala N-L. Oleme vastuvõtunimbrite […]

Fotod: Haapsalus osales tervisenäitajate mõõtmisel 72 inimest, rohkem kui poolte kehamassiindeks ületas tervisliku piiri

Fotod: Haapsalus osales tervisenäitajate mõõtmisel 72 inimest, rohkem kui poolte kehamassiindeks ületas tervisliku piiri

Pühapäeval, 22. mail said haapsallased kaubamaja ees mõõta oma peamisi tervisenäitajaid ning saada infot tervise hoidmise ja paremaks muutmise kohta. Registreeriti kokku 85 osaleja tervisenäitajad. Ülemõõdetute keskmiseks vanuseks oli 44 aastat, noorim osaleja oli 5-aastane ja vanim 88-aastane. Täiskasvanud osalejaid oli 72: 53 naist ja vaid 19 meest. Täiskasvanud osalenute keskmise vanus oli 50 aastat ja […]

ERR: Haapsalus oli rattajuhiloa eksam, 89 lapsest sooritas selle edukalt 35

Maanteameti mulluse liiklusaasta kokkuvõte tõi välja, et suurem tõenäosus õnnetusse sattuda on just noortel jalgratturitel, vahendas “Aktuaalne kaamera“.  Seda, et laste liiklusteadmised on kohati väga erineva tasemega, näitasid ka Haapsalus peetud rattajuhiloa eksamid, kus 89 lapsest sooritas teooria- ja platsisõidu edukalt 35. Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse eriala tudengite valvsa pilgu all käisid rattajuhiloa eksamit […]

Pühapäeval saab Haapsalu kaubamaja ees mõõta oma tervisenäitajaid

Pühapäeval saab Haapsalu kaubamaja ees mõõta oma tervisenäitajaid

Pühapäeval, 22. mail kl 12-14 korradavad Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala üliõpilased Haapsalu kaubamaja ees tervisepäeva, kus aitavad huvilistel mõõta olulisi terviseparameetreid ning annavad infot, kuidas oma tervist parandada. Tervise Arengu Instituudi täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring näitab, et Lääne-Eesti inimesed on viimase kümne aastaga märkimisväärselt paksenenud – kui 2004. aastal oli ülekaalulisi Lääne-Eestis 46,8% (iga teine), siis 2014. aastaks […]

Otseülekanne: Haapsalus peetakse täna noorte riskikäitumise teemal rahvusvahelist konverentsi

Otseülekanne: Haapsalus peetakse täna noorte riskikäitumise teemal rahvusvahelist konverentsi

Haapsalu kultuurikeskuses on täna rahvusvaheline konverents “Noorte riskikäitumine ja selle ennetamine kogukonna praktikate näitel”, millest saab vaadata otseülekannet. Konverents kestab kl 10-16. Konverentsilt võtavad osa haridustöötajad ja õpilased, mittetulundusühingute ja kogukondade esindajad, kohalike omavalituste ja ettevõtjate, tervise- ja liiklusvaldkonna esindajad. Rahvusvahelisi kogemusi jagavad Norra, Venemaa ja Rootsi riikide esindajad. “Väga põnev ettekanne ühest praktilisest projektist on norralasel […]