Iloni Imedemaal tuleb 11. sajandi mõõgakäepidemete ornamentika loeng-töötuba

Iloni Imedemaal tuleb 11. sajandi mõõgakäepidemete ornamentika loeng-töötuba

Pühapäeval, 20. novembril kell 12-15 toimub Iloni Imedemaa kinosaalis (Haapsalu Kooli 5) loeng-töötuba hilisviikingiaegsete mõõgakäepidemete ornamentikast. Sündmust korraldab klubi Rotelevik, mis tegeleb muinasaja ja keskaja kultuuri ning olustiku näitliku rekonstrueerimisega. Loengu ja praktilise osa juhendaja, arheoloogiadoktor ja klubi liige Indrek Jets on kirjeldanud eesseisvat sündmust järgmiselt: “Muinas-Eesti sõjameeste kuulumist Põhjala viikingimaailma väljendas väga ilmekalt skandinaaviapärase loomornamentika […]