JAAK KASTEPÕLD: Kellele on vajalik anonüümne kommentaarium?

JAAK KASTEPÕLD: Kellele on vajalik anonüümne kommentaarium?

Tahaksin rääkida ajakirjanduse sõnavabadusest ja selle eetilistest piiridest. Tegelikult rohkem nendest piiridest üleastumisest ning ajalehe toimetajate vastutusest. 2016. aasta lõpuga oli selge, et Lääneranna vald sünnib. Avalikel küsitlustel ja rahvahääletusel ei esitanud mitte keegi vastuväiteid ei uue valla nime ega ka maakondliku kuuluvuse osas. 2017. aasta jaanuaris ilmusid ajalehes Lääne Elu ühepoolselt kallutatud artiklid, mis […]