Keskkonnaamet andis loa küttida Läänemaal väljaspool jahihooaega kaks hunti

Keskkonnaamet andis loa küttida Läänemaal väljaspool jahihooaega kaks hunti

Seoses viimasel ajal aset leidnud hundirünnakutega koertele, otsustas Keskkonnaamet anda loa kolme hundi küttimiseks väljaspool jahiaega Lääne- ja Pärnumaal, teatas Keskkonnaamet. „Küttida on lubatud ainult nuhtlusisendeid, kellel on oluliselt vähenenud inimpelglikkus ning kes oma muutunud käitumisharjumustega seavad ohtu koduloomade elu ja tervise. Selliste isendite puhul on ainsaks tõhusaks kahjude vältimise meetmeks nende küttimine. Kuna mõlema […]

Järgmise aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt algab 1. detsembril

Järgmise aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt algab 1. detsembril

2017. aasta kalastuskaardi taotlusi saab esitada elektrooniliselt või Keskkonnaameti kontorites alates 1. detsembrist kell 9. Kalastuskaarti on vaja taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, liivi või kuuritsat. Samuti on see nõutud õngpüünistega püüdmisel Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnedel lõheliste jõgedel. Kalastuskaardi taotlust saab esitada elektrooniliselt www.pilet.ee veebilehel või Keskkonnaameti kontorites (va Palmse ja Otepää […]

Selgusid avamerel talvituvate veelindude loendusandmed, kõige rohkem on Eestis aule

Selgusid avamerel talvituvate veelindude loendusandmed, kõige rohkem on Eestis aule

Eesti Maaülikool andis Keskkonnaametile lennuloenduste lõpparuande, mis esmakordselt kirjeldab kogu Eesti merealal talvituvate veelindude arvukust ja levikut. Kokku laekus andmeid 26 veelinnuliigist, kellest seitsme arvukama liigi kohta oli võimalik koostada veelindude levikut kirjeldavad mudelid. Eestis loendati enim aule, kelle arvukus jääb mudeli põhjal vahemikku 90 000 kuni 460 000 isendit, kusjuures uus oluline auli talvitusala […]

Karuga kohtumisel tekkivaid probleeme aitab ennetada mõistlik tegutsemine

Karuga kohtumisel tekkivaid probleeme aitab ennetada mõistlik tegutsemine

Keskkonnaamet tuletab mesinikele ja metsas käivatele marjulistele meelde pruunkaruga kokkupuutumisel ettevaatliku ja ennetava tegutsemise olulisust. Sügiseti sageneb metsas liikuvate seeneliste-marjuliste kohtumise võimalus suurte metsloomadega, sealhulgas pruunkaruga. Samal perioodil valmistuvad karud taliuinakuks, püüdes oma energiavarusid lisaks metsas saadavale täiendada ka mesilaid rüüstates. Sel aastal on Keskkonnaametile teatatud ligi 80 pruunkaru rüüstatud mesitarust. Kuigi see arv on […]

Tänavu tohib Eestis küttida kuni 56 karu, Läänemaale on antud üks karulaskmisluba

Tänavu tohib Eestis küttida kuni 56 karu, Läänemaale on antud üks karulaskmisluba

Keskkonnaamet lubab täna algaval karujahi hooajal küttida kuni 56 pruunkaru, mis on viis isendit enam kui möödunud aastal. Läänemaal võib küttida vaid ühe karu. Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu jaht on lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil. Pruunkaru küttimismahu otsustamisel arvestatakse karu asustustihedust, juurdekasvunäitajaid, arvukuse muutust viimase nelja aasta jooksul, eelnevate aastate […]

Eesti rahvusparkides algavad noorte looduskaitsjate kursused

Keskkonnaamet korraldab 28.–30. juunil kõigis Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger 2016.

Eesti rahvusparkides algavad noorte looduskaitsjate kursused

Kursuse eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning soodustada noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd nii Eestis kui välismaal. „Kolme päeva jooksul toimuvad õpperetked loodusesse, mille käigus tutvutakse nii piirkonnale omaste kui ka kaitsealuste taime- ja loomaliikidega, viiakse läbi looduskaitselisi töid ja loomingulisi tegevusi ning saadakse teadmisi kohalikust pärandkultuurist,“ lausus Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maris Sepp. Lahemaa […]

Hundid murdsid mullu ligi 1000 lammast, karud rüüstasid 288 mesitaru

Hundid murdsid mullu ligi 1000 lammast, karud rüüstasid 288 mesitaru

Keskkonnaamet hüvitas 2015. aastal suurkiskjate poolt karjakasvatajatele ja mesinikele tekitatud kahjud 201 145 euro ulatuses. 2015. aastal laekus Keskkonnaametile suurkiskjate tekitatud kahjude hüvitamiseks 282 taotlust 188-lt eri kahjusaajalt. Kõige sagedamini murdsid hundid lambaid – mullu murti Eestis 951 lammast. Lisaks murdsid hundid üksikuid vasikaid, kodukitsesid ja koeri. Pruunkarud rüüstasid 2015. aastal 288 mesitaru, lisaks murti […]

Keskkonnaamet korraldab 21. mail Matsalu põhjakaldal loodusmatka

Keskkonnaamet korraldab 21. mail Matsalu põhjakaldal loodusmatka

Keskkonnaamet tähistab  looduskaitsekuud ja üle-euroopalist kaitsealade päeva matkadega. Üle Eesti korraldatakse 19 matka, Läänemaal on matk 21. mail. Läänemaa matk: Matk Matsalu rahvuspargi põhjakaldal. Rõude-Haeska-Põgari-Sassi rannaniit. Külastatakse Väike-Rõude mõisa ja Rõude muuseumi. Muuseumi pilet 1€. Matkajuht ornitoloog, Marko Valker. Buss väljub Haapsalu Veekeskuse eest kell 10.00, tagasi orienteeruvalt kell 17. Registreerimine: 18. maini või kohtade täitumiseni: Ave Huugen ave.huugen@keskkonnaamet.ee, […]