Lõhejõgedel on tuvastatud hulk rikkumisi, Läänemaal said röövpüüdjad põgenema

Lõhejõgedel on tuvastatud hulk rikkumisi, Läänemaal said röövpüüdjad põgenema

Selle nädala alguses tabasid Harjumaa keskkonnainspektsiooni inspektorid Loobu jõel kaks elektriga kala püüdnud meest. Ka teistes mereäärsetes maakondades on lõheliste kudeajal tuvastatud rikkumisi. Läänemaal oli üks röövpüügi juhtum, aga püüdjad said põgenema, jättes maha ahingu. 5. novembri öösel märkasid inspektorid Loobu jõel kahte liikuvat valguslaiku. Lähemale jõudes oli näha paadis kahte kummipükstes meest, kellel olid […]

Ühisoperatsioon andis Väinamere püügitegevusest põhjaliku ülevaate ja tõi välja puudused

Ühisoperatsioon andis Väinamere püügitegevusest põhjaliku ülevaate ja tõi välja puudused

Keskkonnainspektsiooni ja politsei ühisoperatsioonil kaardistati kõik kontrolli hetkel Väinameres püügil olnud püügivahendid. Kontrollimisel tuvastati ka 26 nõuetele mittevastavat lõkspüünist, peamiselt ääremõrrad. Maikuus Väinamerel läbi viidud ühisoperatsiooni eesmärk oli kontrollida eelkõige püügivahendite ehitust, silmasuurust ja vahekaugusi, samuti jälgiti püügivahendite tähistust ja märgistust. “Nüüd kus andmed on üle kontrollitud ja täpsustatud, saame tulemused kokku võtta,” ütles Keskkonnainspektsiooni […]

Keskkonnarikkumistega seoses alustati mullu 1225 menetlust

Keskkonnarikkumistega seoses alustati mullu 1225 menetlust

Keskkonnainspektsiooni 2017. aasta kokkuvõte näitab, et registreeritud keskkonnaalaste õigusrikkumiste arvu langus on peatunud, kahel viimasel aastal jääb alustatud menetluste arv 1200 piirimaile. Keskkonnainspektsioon alustas 2017. aastal 1186 väärteo- ja 39 kriminaalmenetlust, selguseta kuuluvusega püügivahendite veekogust eemaldamise juhtumeid oli 849. Kui 2016. aastal registreeriti väärteomenetlusi eelneva aastaga võrreldes 27% vähem, siis mullu vaid 4%. Kümme aastat […]

Peipsil käib ulatuslik salapüük, inspektorid on nädalaga eemaldanud 118 salavõrku

Peipsil käib ulatuslik salapüük, inspektorid on nädalaga eemaldanud 118 salavõrku

Keskkonnainspektsiooni inspektorid on sel nädalal eemaldanud Peipsi järvel Kallaste piirkonnast 118 püügile seatud salavõrku ja päästnud võrkudest tagasi vette hinnanguliselt mitusada kilo kala, peamiselt kohasid, teatas keskkonnainspektsioon. Kuna püünistel puudub igasugune märgistus ja tähistus, ei ole salavõrkude panijaid õnnestunud siiani tuvastada ega vastutusele võtta. Tartumaa büroo juhtivinspektori Ivar Veideri sõnul ei ole tegu harrastuspüüdjate võrkudega, […]

Veevaegus on vähendanud Läänemaal röövpüüdjate hulka

Veevaegus on vähendanud Läänemaal röövpüüdjate hulka

Läänemaal on kolmandat kevadet järjest jõgedes ja kraavides vähe vett, mistõttu on vähe neid, kes on keeluajal kalastanud ja inspektoritele vahele jäänud. “Üldine hinnang selle aasta kalakevade kohta on: kalakaitseliselt on olnud rahulik kevad,” ütles Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juhataja Tõnis Ulm. “Põhjuseks vast järjekordne veevaegus nii jõgedes kui ka kraavides.” Ulmi sõnul on selline seis […]

Läänemaal jäid vahele kaks keeluajal püüdnud kalurit, kel tuleb maksta suur trahv

Läänemaal jäid vahele kaks keeluajal püüdnud kalurit, kel tuleb maksta suur trahv

Keskkonnainspektsiooni töötajad on tänavu kevadel tabanud kaks keeluajal haugi püüdnud kalurit, kes peavad patustamise eest maksma kopsaka trahvi. “Mõlemal juhul alustasime väärteomentlust,” ütles Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juhataja Tõnis Ulm. “Ühel juhul, kus püüdjaks oli kutseline kalur, kaasnes ebaseadusliku haugipüügiga looduskeskkonnale tekitatud kahju 875 eurot.” Hhaugi kahju, kui kala püütakse keelatud ajal või keelatud kohas, on 35 […]

Keelatud tegevus: Sagenenud on teated veekogude ääres sõitmisest

Keelatud tegevus: Sagenenud on teated veekogude ääres sõitmisest

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tulevad teated ja inspektorite kontrollkäigud näitavad, et kevade saabumisega on veekogude ääres sõitmine sagenenud. Inspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel. Paar nädalat tagasi tuvastasid inspektorid seaduserikkumise Harjumaal Paldiski lähedal mererannas ehk Pakri maastikukaitsealal, kus […]