Kiisler: otsime Haapsalu Tagalahe seisundi parandamiseks lahendusi

Kiisler: otsime Haapsalu Tagalahe seisundi parandamiseks lahendusi

Keskkonnaminister Siim Kiisler kirjutas oma vastuses Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele, et Tagalahe halva seisundi peamiste põhjuste ja võimalike lahenduste leidmiseks teeb riik uuringu. “Haapsalu lahe piirkonnas on praeguseks juba tehtud hulk tööd, et parandada reovee kogumist. Haapsalu Tagalahes on aga aeglane veevahetus, mille tõttu maismaalt pärit toitained akumuleeruvad lahte. Seega võib eeldada, et ainult reoveemajanduse […]

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust küsida alates juuni algusest

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu hakata taotlema alates 5. juunist. Täna kinnitas keskkonnaminister Siim Kiisler toetuse taotlemise korra ja tingimused. “Juba enne vooru avamist on huvi selle toetuse vastu väga suur, mis kinnitab, et sellist võimalust oli ka väga vaja. Meie huvi on saada ühisveevärgi […]

Läänemaal elav ettevõtja Olari Taal sai looduskaitse hõbemärgi

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja keskkonnaminister Siim Kiisler kuulutasid täna Nõmme spordikompleksis toimunud looduskaitsekuu “Terve Eesti” avamisel välja Eerik Kumari nimelise kõrgeima looduskaitse preemia ja looduskaitse hõbemärkide laureaadid. Teiste seas sai hõbemärgi ettevõtjast loodushoidja Olari Taal. Looduskaitsekuu teemaks on “Terve Eesti” ning selle raames pööratakse kõrgendatud tähelepanu nii meie looduse tervisele kui ka sellele, kuidas […]

Jaht Läänemaal ulatuslikult levinud šaakalitele pikeneb kahe kuu võrra

Jaht Läänemaal ulatuslikult levinud šaakalitele pikeneb kahe kuu võrra

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile jahieeskirja muudatuse, millega saab šaakalit küttida senisest kaks kuud rohkem. Jahiaja pikendamise tingis vajadus ohjata šaakalite arvukuse kiiret kasvu ja sellega kaasnevate kahjustuste hulka. Keskkonnaagentuuri hiljuti avaldatud ulukiseire aruande ja küttimissoovituste kohaselt on šaakalite arv jõudsalt kasvamas ning levikuala laienemas. Sellega on kaasnenud ka rünnakud rannikuäärsetele lammastele – keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande järgi […]

Ära põleta: prügilõke saastab ümbruskonda ja kahjustab tervist

Ära põleta: prügilõke saastab ümbruskonda ja kahjustab tervist

Keskkonnaministeerium meenutab kevadiste koristustööde eel, et kõige sobivam moodus jäätmetest vabanemiseks on liigiti kogumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade kasutamine. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Ado Lõhmuse sõnul tuleb prügilõkete teema päevakorda eriti teravalt just kevadeti. “Inimesed hakkavad kevade saabudes koristama nii aeda kui ka eluruume ning arvatakse, et lihtsaim ja kiireim moodus jäätmetest vabanemiseks on põletamine. Kodused […]

Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

Täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille olulisemate muudatustena soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie – kasutamist ja alandada üksikute viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust. Lisaks laiendab seadus oluliselt kaitstavate vääriselupaikade ulatust. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on metsaseaduses seatud raamid, et tagada nii metsade kaitse kui ka kasutamise […]

Kilekotte 2019. aastast tasuta enam ei saa

Kilekotte 2019. aastast tasuta enam ei saa

Riigikogus on täna esimesel lugemisel pakendiseaduse muudatus, mille järgi keelatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist plastkandekottide tarbijatele tasuta jagamine. Erand jääb kehtima hügieeni otstarbel ja lahtise toidukauba pakendamisel. „Kui võtta arvesse, et üks kilekott laguneb sama kaua, kui keskmine eestlane elab, siis on sel päris pikk aeg külvata ärahoitavat keskkonnakahju. Kui nende kergekäeline jagamine lõpetada, […]

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

Keskkonnaminister Marko Pomerants teatas, et tänase seisuga ei ole põhjust massilist leket metsaregistrist kahtlustada. “Analoogseid metsaomanike tülitamise juhtumeid on ka varem ette tulnud, kuid nendegi puhul ei ole andmete lekkimist ega rikkumisi tuvastatud,” teatas Pomerants. “Kaasaegses infoühiskonnas ei ole keeruline maaomaniku kontaktandmeid muude kanalite ja andmebaaside abil leida. Näiteks on olnud ka juhtumeid, kus maaomanikule […]

Metsandusnõukogus otsustati metsaseaduse muudatustega edasi minna

Metsandusnõukogus otsustati metsaseaduse muudatustega edasi minna

Eile keskkonnaministeeriumis kogunenud metsandusnõukogus jõuti huvigruppidega metsaseaduse muudatuste osas üksmeelele ning seaduse muutmisega minnakse edasi, teatas keskkonnaministeerium. Kuigi suures osas seaduse muudatustest oli ühisosa huvigruppide vahel juba varem olemas, vajas täiendavat arutelu viljakate kasvukohatüüpide kuusikute majandamisega seonduv range kaitse vajakute katmine ning looduskaitsealade piiranguvööndites raiete reguleerimine. „Üksmeelselt tõdeti, et metsanduse arengukavaga võetud eesmärk laane- ja salumetsade […]

Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Kohtumisel keskkonnaühendustega arutati metsaseaduse muutmise ümber tekkinud arusaamatusi ning eri huvipoolte paremat kaasamist, teatas keskkonnaministeerium. Metsaseaduse muudatustest olid kõne all raievanuse langetamine viljakate boniteediklasside (Ia, I) kuusikutes ning turberaietele ja valikraiele seatud piirangute leevendamine. Samuti arutati, kuidas eri osapooli paremini kaasata ning võimalusi laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul […]

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Keskkonnaministeerium kutsus keskkonnaühendused tänaseks uuesti kohtumisele, et arutada metsaseaduse muudatusettepaneku, küpsete kuusikute raievanuste langetamise ümber tekkinud arusaamatusi. Kevadel saavutati Metsandusnõukogus ja väiksema ringi kohtumisel keskkonnaühendustega kokkulepe, et viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse langetamise kompensatsiooniks astutakse selgeid samme laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. „Keskkonnaministeerium on sellest kokkuleppest lähtuvalt metsaseaduse muutmise eelnõu välja töötanud ning selleks, […]

Hiiumaa ja Läänemaa vahele tekib uus looduskaitseala, mis seab merel tegevuspiiranguid

Hiiumaa ja Läänemaa vahele tekib uus looduskaitseala, mis seab merel tegevuspiiranguid

Hiiumaa ja Noarootsi valla merealal asuva Apollo madaliku looduskaitseala moodustatakse Euroopas väärtustatud mereelupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks. Pärast kaitseala moodustamist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada kaitseala Natura võrgustikku Apollo loodus- ja linnualana. Kaitseala asub merealal Hiiumaast 14 kilomeetrit kirdes ja jääb halduslikult Hiiu maakonna Hiiu valla Lehtma küla ja Lääne maakonna Noarootsi valla Einbi küla territooriumile. […]

Pomerants reageeris õiguskantsleri seisukoha peale ja kutsus Kalle Pallingu riigifirma nõukogu liikme kohalt tagasi

Pomerants reageeris õiguskantsleri seisukoha peale ja kutsus Kalle Pallingu riigifirma nõukogu liikme kohalt tagasi

Keskkonnaminister Marko Pomerants otsustas täna kutsuda Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu liikme kohalt tagasi Riigikogu liikme Kalle Pallingu. “Seoses õiguskantsleri seisukohaga, et riigikogu liikmete riigi äriühingute nõukogudesse kuulumine ja vastutava ministri poolt nende nimetamine ei ole kooskõlas põhiseadusega, kutsusin OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu liikme kohalt tagasi Riigikogu liikme Kalle Pallingu,” teatas Pomerants. Nõukogu jätkab esialgu neljaliikmelisena. […]

Kilekottide tarbimise vähendamiseks kehtestatakse 2019. aastast kottidele miinimumhind

Kilekottide tarbimise vähendamiseks kehtestatakse 2019. aastast kottidele miinimumhind

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile pakendiseaduse muudatuse, mille eesmärk on piirata kilekottide tarbimist Eestis. „Kilekoti eluiga tarbeesemena on enamasti üsna lühike, küll aga tekitavad nad loodusesse sattudes palju pahandust. Sestap on kilekottide tarbimise vähendamine ette võetud terve Euroopa Liidu tasandil ning oleme kokku pannud meetmete paketi, kuidas ka Eestis poeskäimist keskkonnasõbralikumaks muuta,“ kommenteeris keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter […]

Keskkonnaministeerium ootab noore looduskaitsja märgi kandidaate 

Keskkonnaministeerium ootab noore looduskaitsja märgi kandidaate 

Märgiga tunnustatakse loodushuvilisi noori, kes on aktiivselt kaasa löönud loodushoiualases tegevuses või pühendunud looduse uurimisele. Kandidaate saab esitada kuni 6. maini. Noorte loodusesõprade esiletõstmisega soovib keskkonnaministeerium innustada noori enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema ning looduses hoolivamalt käituma. Märke antakse tänavu välja juba viiendat korda, aastas antakse välja kuni 30 märki. Märk antakse kuni […]