Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Kodukant Läänemaa 22. märtsil peetud üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Nele Sõber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman. Juhatuse esimehena jätkab Merle Mäesalu, otsustati 24. märtsil toimunud juhatuse koosolekul. Kodukant Läänemaa üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande ja kiitis heaks 2017. aasta tegevussuunad. Seoses juhatuse kolmeaastase […]

Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogusummas 3,17 miljonit eurot

Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogusummas 3,17 miljonit eurot

Möödunud nädalal lõppes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine Läänemaal. Eraldi alameetmed on suunatud piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamisele ning ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamisele. Ettevõtjad esitasid meetmesse kokku 57 projektitaotlust kogusummas 3,17 miljonit eurot, millest toetust taotleti 2,05 miljoni euro ulatuses. 22 projekti mahus 1,05 miljonit eurot […]

Avaneb Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor ettevõtluse arendamiseks

Avaneb Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor ettevõtluse arendamiseks

Alates järgmisest nädalast vahemikus 6.-17. veebruar on avatud MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor. Projekte on võimalik esitada e-Pria keskkonna kaudu. Projektitaotlusi saab esitada ettevõtlusmeetmesse, mille põhieesmärk vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine. Meede jaguneb kaheks alameetmeks 1.1. ja 1.2. Meetmesse 1.1. oodatakse piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhinevaid ettevõtluse arendamise projekte. “Siia on […]

Kodukant Läänemaa otsib konkursiga uut logo

Kodukant Läänemaa otsib konkursiga uut logo

MTÜ Kodukant Läänemaa kuulutab välja logokonkursi, mille eesmärk on uue ja ühtse visuaalse identiteedi loomine ühingule, lähtudes ühingu eesmärgist ja tegevustest. Kodukant Läänemaa alustas 1997. aastal. Ühingu eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanikeühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega. Kodukant Läänemaa on ainulaadne maakonna arengut suunav koostööorganisatsioon maakonnas. Ühingusse kuuluvad kõik Läänemaa vallad, 37 ettevõtet ja füüsilisest […]

20. jaanuarini saab esitada külasid ja külade ühendusi aasta küla konkursile

20. jaanuarini saab esitada külasid ja külade ühendusi aasta küla konkursile

Sel aastal valitakse Eestis Aasta Küla. Praeguseks on Kodukant Läänemaale esitatud ühe küla ankeet konkursil osalemiseks, kuid praegu on veel viimane võimalus olla aktiivne ja oma küla (külade ühendus) esitada sellele karussellile. Kodukant Läänemaa ootab ankeete kuni 20. jaanuarini e-postiaadressil laaneliider@kklm.ee ja siis teeb juhatus otsuse, milline küla (külade ühendus) esindab 2017. aastal Läänemaad. Konkursi tasu 35 eurot tasub […]

15. jaanuarini saab taotleda raha kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektideks

15. jaanuarini saab taotleda raha kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektideks

15. jaanuaril on ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetme ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg. MTÜ Kodukant Läänemaa strateegiast lähtuvalt tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 15.01.2017. Vastavalt Kodukant […]

Tunnustati Läänemaa kaunimate kodude omanikke

Eile tunnustati Uuemõisa valges saalis Läänemaa kaunimate kodude omanikke. Sel aastal said rahvusvärvides mastivimpli ja riigihalduse ministri tänukirja 17 korrastatud kodu. Tänuüritusel viibinud Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe vaatas tagasi ühenduse ligi 20-aastasele ajaloole. Tema sõnul on kaunite kodude hindamiskriteeriumid arenenud koos riigiga. Altmäe sõnul tõuseb edaspidi hindamisel järjest rohkem fookusesse tark ja tõhus […]

LEADER projektitaotlusi saab Läänemaal esitada veebruaris ja aprillis 2017

LEADER projektitaotlusi saab Läänemaal esitada veebruaris ja aprillis 2017

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus kinnitas LEADER-meetme 2017. aasta taotlusvoorude avamise ja menetlemise tähtajad. Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse tuleb esitada taotlused e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017. Toetust saab taotleda piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse (alameede 1.1) ja ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamiseks (alameede 1.2). Ettevõtlusmeetme kogusumma 2017. a on 590 138 eurot. […]

Läänemaal sai LEADER-meetme taotlusvoorus toetust 26 projekti kogusummas üle 800 000 euro

Läänemaal sai LEADER-meetme taotlusvoorus toetust 26 projekti kogusummas üle 800 000 euro

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) otsustas toetuse andmise 26 Läänemaa maapiirkonna projektile summas 808 264 eurot, mis esitati Kodukant Läänemaa LEADER-meetme 2016 taotlusvooru. Voor kahe ettevõtlusalase, kahe elukeskkonna parendamise ja koostööprojektide kohta oli avatud tänavu märtsis. „Üks põnevamaid toetuse saanuid on OÜ Baltic Seaweed Solutions projekt, millega soovitakse hakata Uuemõisas tootma tooteid vetikatest,“ ütles Kodukant Läänemaa […]

Kodukant Läänemaa võtab tööle Leader projektijuhi

Kodukant Läänemaa võtab tööle Leader projektijuhi

Tingimused Leader projektijuhi leidmiseks: MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) võtab alates jaanuarist 2017 tööle Leader projektijuhi. Kodukant Läänemaa on ühendus, mille eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanike ühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega. Kodukant Läänemaa üheks tegevussuunaks on Eesti Külaliikumise Kodukant tegevuste koordineerimine ja korraldamine Läänemaal. Leader projektijuhi põhiülesandeks on MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+ rakendamine […]

Kodukant Läänemaa sai juurde 19 uut liiget 

Kodukant Läänemaa sai juurde 19 uut liiget 

Esmaspäeval peetud MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul otsustati ühingu liikmeks vastu võtta kõik selleks soovi avaldanud ettevõtted ja mittetulundusühingud alates Pagulast ja Hoovõtukeskusest kuni Haapsalu Uksetehaseni välja. Kokku võeti vastu 19 uut liiget: 3 aktsiaseltsi, 9 osaühingut ja 7 mittetulundusühingut. Kodukant Läänemaal on nüüd kokku 88 liiget. Paljud liikmeks soovijad tutvustasid juhatusele ja tegevmeeskonnale oma organisatsiooni ja selgitasid soovi astuda Kodukandi liikmeks. […]