Riigikogu hääletas karusloomafarmide keelustamise vastu, loomade eestkostjad esitavad eelnõu uuesti

Riigikogu hääletas karusloomafarmide keelustamise vastu, loomade eestkostjad esitavad eelnõu uuesti

Täna hääletas riigikogu 28 poolt- ja 25 vastuhäälega ja ühe erapooletuga menetlusest välja 18 parlamendisaadiku esitatud eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide sulgemise viieaastase üleminekuajaga. Eestis karusloomafarmide vastast kampaaniat eestvedav loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus tõdes, et lõpptulemus oli küll seekord oodatav, kuid rõõmustas, et karusloomafarme mittepooldavate saadikute arv on tõusnud ja häältevahe oli seekord kõigest […]

Täna avalikustati nimekiri loomadest, keda võib kasutada loomanäitustel ja meelelahutusüritustel

Täna avalikustati nimekiri loomadest, keda võib kasutada loomanäitustel ja meelelahutusüritustel

Täna avalikustati Riigi Teatajas nende loomaliikide ja alamliikide nimekiri, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitustel, -võistlustel ja loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel Eestis alates 8. juunist 2018 kasutada. Pika nimekirja leiab siit. Maaeluministri määrusega kehtestatud nimekiri on järjeks 2017. aasta sügisel Riigikogus vastu võetud loomakaitse seaduse muudatusega, mille järgi lubatakse avalikel üritustel kasutada ainult […]

VIDEO: Salavideod paljastavad Euroopa eluskarja julma kohtlemise pikamaatranspordil

Sel nädalal avaldasid kolm rahvusvahelist loomade eestkoste organisatsiooni šokeerivad kaadrid sellest, kuidas rikutakse Euroopa loomade heaolu tagavaid seadusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis puudutavad põllumajandusloomade transporti Euroopast Türki, Lähis-Idasse ja Põhja-Aafrikasse. Animals International ja Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation teostasid märgilise kaheksa kuud kestnud uuringu 2016. aasta juunist 2017. aasta veebruarini ning dokumenteerisid Euroopa eluskarjade, sh veiste […]

Tallinnas toimub erakorraline meeleavaldus karusloomafarmide keelustamise poolt

Tallinnas toimub erakorraline meeleavaldus karusloomafarmide keelustamise poolt

Esmaspäeval, 13. veebruaril kell 10-11.30 korraldavad loomaõiguste organisatsioonid Loomus ja Loomade Nimel Riigikogu ees erakorralise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise poolt. Samal ajal arutab Riigikogu maaelukomisjon Loomuse algatatud pöördumist “Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis”. “Märgukirja ja 10 000 inimese allkirjaga petitsiooni viisime riigikokku kaks aastat tagasi. Oleme paari aasta jooksul osalenud erinevatel ümarlaudadel ja kohtumistel, helistanud, kirjutanud, kampaaniaid korraldanud, […]

Kuulus Nikulini tsirkus loobub loomade kasutamisest

Kuulus Nikulini tsirkus loobub loomade kasutamisest

Loomakaitsjad organisatsioonist Loomade Nimel kohtusid eile tsirkusedirektor Viktor Nikuliniga, kes teatas, et loobub loomade kasutamisest tsirkuses. Meeleavaldus, mis oli tänaseks, 20. detsembriks Lasnamäe Prisma juurde tsirkuse ette planeeritud, jääb ära. Loomakaitsjad organisatsioonist Loomade Nimel kohtusid tsirkusedirektor Viktor Nikuliniga ja jõudsid läbirääkimiste tulemusel ühisele kokkuleppele. Tsirkusedirektor teatas, et loobub metsloomade kasutamisest oma tsirkuses. Tulevikus loobub ta kõigi loomade kasutamisest ja kavatseb välja töötada uudse tsirkusekontseptsiooni. […]

16 avaliku elu tegelast saatsid valitsusele pöördumise karusloomafarmide keelustamise toetuseks

16 avaliku elu tegelast saatsid valitsusele pöördumise karusloomafarmide keelustamise toetuseks

Ave Alavainu, Jim Ashilevi, Reet Aus, Hille Hanso, Andrus Joost, Jaan Kaplinski, Mihkel Kunnus, Kristjan Piirimäe, Barbi Pilvre, Jürgen Rooste, Karl Martin Sinijärv, Marek Strandberg, Jaan Tootsen, Toomas Trapido, Aleksei Turovski ja Ivo Uukkivi edastasid täna hommikul Eesti Vabariigi valitsuse poole avaliku pöördumise karusloomafarmide keelustamise teotuseks. Hiljuti jõudsid keskkonna- ja maaeluministeerium seisukohale, et Eestis ei […]

Loomade eestkostjad: Karusloomafarmides pole võimalik heaolu tagada

Loomade eestkostjad: Karusloomafarmides pole võimalik heaolu tagada

  MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus peab problemaatiliseks maaeluministeeriumi seisukohta, mille kohaselt juhul, kui on täidetud loomade pidamise ning loomade surmamise nõudeid, võivad karusloomakasvatused edasi tegutseda. Loomuse hinnangul ei ole võimalik karusloomakasvatustes tagada ei loomade heaolu ega pidamise nõudeid. “Eelmise aasta novembri lõpus esitleti Euroopa Parlamendis teadusuuringut, mille kohaselt farme, kus suudetaks metsloomade vajadustele vastu […]

Organisatsioon Loomade Nimel kutsub üles boikoteerima karusnahatootjate toetajaid

Organisatsioon Loomade Nimel kutsub üles boikoteerima karusnahatootjate toetajaid

25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus juhib tähelepanu, et üleandmist tutvustavas pressiteates on eksitavat informatsiooni. Samas on organisatsioon Loomade Nimel algatanud üleskutse boikoteerida petitsioonile allakirjutanute tooteid, kuni nad on end väärinformatsiooni sisaldavast avaldusest avalikult distantseerinud. (Allakirjutanute nimekirja leiab teksti lõpust.) Taust Maaülikooli poolt maaelukomisjoni […]

Loomade eestkostjad: Karusloomafarmide aeg Eestis on lõppemas

Loomade eestkostjad: Karusloomafarmide aeg Eestis on lõppemas

Täna, 25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus juhib tähelepanu, et üleandmist tutvustavas pressiteates on eksitavat informatsiooni. Maaülikooli poolt maaelukomisjoni palvel koostatud karusloomakasvanduste uuringust selgub, et Eesti farmides töötavaid inimesi on alla saja, mitte kakssada nagu Aretusühing teada annab. Ka ei puutu keelustamise protsessi […]

Fotogalerii: Tallinnas oli Eesti ajaloo suurim meeleavaldus loomatsirkuste vastu

Fotogalerii: Tallinnas oli Eesti ajaloo suurim meeleavaldus loomatsirkuste vastu

Eile oli Tallinnas Tondiraba jäähalli ees meeleavaldus loomade kasutamise vastu tsirkustes. Samas kohas esines vendade Zapašnõide tsirkus, mis tõi endaga kaasa üle 40 looma, mh 15 lõvi ja tiigrit. Meeleavalduse eesmärk oli nõuda loomatsirkuste kiiret keelustamist ja kuni keelustamiseni olemasolevate tsirkuste ranget kontrollimist. Meeleavaldusel osales üle 200 inimese. Üritusel kõlasid kõned, mis selgitasid, miks on tsirkus lahutamatult seotud loomade väärkohtlemisega. Meeleavaldajad kandsid […]

Ligi 5000 inimest toetab loomatsirkuste peatamist

Alates 16. maist on ligi 5000 inimest edastanud lehekülje www.loomadetatsirkus.ee kaudu palve maaeluministeeriumile ning veterinaar- ja toiduametile, et toetada loomade tsirkuses kasutamise keeldu ja peatada Eestisse saabuv loomatsirkus. Homme, 14. juunil kell 17 korraldavad Eesti loomakaitseorganisatsioonid meeleavalduse Tondiraba jäähalli ees. Maaeluministeeriumis on valmimas eelnõu, millega soovitakse keelustada teatud metsloomade kasutamine tsirkuses. “Eelnõu on ettevaatlik,” ütles MTÜ loomade […]

Loomakaitsjate üleskutse: aita peatada Venemaalt Eestisse saabuvat loomatsirkust

Loomakaitsjate üleskutse: aita peatada Venemaalt Eestisse saabuvat loomatsirkust

14. ja 15. juunil külastab Eestit Venemaa tsirkus, mis toob endaga kaasa üle 40 looma, mh 15 lõvi ja tiigrit. Tsirkuse-etenduses on kiskjad sunnitud hüppama läbi põlevate rõngaste ja ratsutama hobuste seljas. Et sellise meelelahutuse tulekut Eestisse peatada, kutsuvad loomakaitseorganisatsioonid üles saatma kirju aameluministeeriumile, Veterinaar- ja toiduametile ning osalema meeleavalduses. Oma palve takistada loomi kasutavate […]

Loomade eestkostjad: Karusloomakasvatuse mõjuanalüüs ei ole erapooletu

Loomade eestkostjad: Karusloomakasvatuse mõjuanalüüs ei ole erapooletu

Täna esitletakse Riigikogu maaelukomisjonis karusloomakasvatuse lõpparuannet, mis telliti seoses loomade eestkoste organisatsiooni Loomus esitatud märgukirjaga karusloomakasvanduste keelustamiseks. Loomuse hinnangul ei ole analüüs piisavalt erapooletu. “Juba asjaolu, et uuringu teostajaks on Maaülikool, kus muuhulgas õpetatakse ka karusloomakasvatust, jätab uuringust kallutatud mulje,” ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Milleks muuks kui kallutatuseks saab nimetada sedagi, et uuringu koostajate hulka […]