Merle Mäesalu: Ühistransport peab olema meie vastutus ja hoolimine

Merle Mäesalu: Ühistransport peab olema meie vastutus ja hoolimine

Merle Mäesalu avalik kiri Haapsalu volikogu liikmetele: Reedel, 29. septembril toimuvale Haapsalu volikogu istungile esitas linnapea ettepaneku, et Haapsalu linn osaleks MTÜs Harjumaa Ühistranspordikeskus. Sellega nõustudes annaksime linna ja kogu Lääne maakonna avaliku bussi- ja Vormsi praamiliikluse korraldamise Harju maakonnale. Kutsun teid üles mitte liituma Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Liitumise asemel kutsun teid asutama Läänemaa Ühistranspordikeskust, et […]

Merle Mäesalu: Aeg tühjendada sahtleid

Merle Mäesalu: Aeg tühjendada sahtleid

Tiit Vähi ütles möödunud reedel Eesti Vabariigi peaministrite fotoseina avamisel: „Võimuvahetust on vaja just sellepärast, et demokraatiast ei tekiks autokraatia. Vahepeal on vaja sahtleid puhastada. Kui võim ei vahetu, siis jäävad patud sahtlinurkadesse.“ Riigi tasandil on võim vahetunud. Tallinnas ja Haapsalus mitte. Kui pikka aega võimul olla, muutub idee juhtida linna kõigi elanike huvides hoopis […]

Merle Mäesalu: Linnavalitsuse segased teed

Merle Mäesalu: Linnavalitsuse segased teed

Viimases Haapsalu volikogu infotunnis võttis linna teede ja tänavate eest vastutav aselinnapea ohvri rolli, kui rääkis Haapsalu linna teede ja tänavate olukorrast. Ta elab koos perega ühe remonditava tänava ääres, kus on tee üles kaevatud juba mitu nädalat, kust liigub lisaks kohalikele läbi kogu Hiiumaa transiitransport ja see tekitab talle palju kannatusi ning ebamugavust. Maaslamajat […]

Merle Mäesalu: Sõrmus ema sõrmes

Merle Mäesalu: Sõrmus ema sõrmes

Lapsest saati mäletan oma vanemate sõrmes sõrmuseid. Pärast isa lahkumist kandis ema ka tema oma. Sõrmused ei muuda argielu, kuid annavad sellele sügavama tähenduse. Pühapäeval on emadepäev. Kuigi kooseluvorme on mitmeid, mida ka riik tunnustab, on sageli vabaabielus oleva naise unistus, et “küll me ükskord ikka abiellume”. Sest lisaks emaksolemisele on naisele oluline teadmine, et […]

Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Kodukant Läänemaa 22. märtsil peetud üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Nele Sõber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman. Juhatuse esimehena jätkab Merle Mäesalu, otsustati 24. märtsil toimunud juhatuse koosolekul. Kodukant Läänemaa üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande ja kiitis heaks 2017. aasta tegevussuunad. Seoses juhatuse kolmeaastase […]

Toomas Schmidt ja Merle Mäesalu teevad Haapsalu ja Ridala ühise valimisliidu

Toomas Schmidt ja Merle Mäesalu teevad Haapsalu ja Ridala ühise valimisliidu

Ridala volikogu liige ja 15 aastat vallavanema ametit pidanud Toomas Schmidt ning Haapsalu volikogu liige Merle Mäesalu otsustasid koos lähemate mõttekaaslastega sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerida ühises valimisliidus. „Valimisliidu peamisteks sõnumiteks on Haapsalu ja Ridala valla sisuline ühendamine ja tasakaalu leidmine maa- ning linnapiirkonna vahel, kodanike kaasamine arengute kavandamisse ja otsustamisse, juhtimiskultuuri muutmine avatumaks […]

Merle Mäesalu: Miks ma hääletasin Martna ühinemisettepaneku vastu

Merle Mäesalu: Miks ma hääletasin Martna ühinemisettepaneku vastu

Haapsalu linnavolikogu liikmena leian, et tänases olukorras ei ole Haapsalul Martnaga ühineda vajalik ega kasulik (vabandust minu pragmaatilisuse pärast). Martna elanikele ei too ühinemine Haapsaluga head. Ühinemise pooldajad peavad ühinemise peamiseks põhjenduseks, et Haapsalu on Martna elanikele tõmbekeskuseks, et inimeste igapäevatoimetused toimuksid ühe omavalitsuse piirides. See argument on vähetähtis, kuna haldusreformi seadus ei sea omavalitsuste […]

Mis on tähtis Haapsalule?

Mis on tähtis Haapsalule?

Merle Mäesalu Haapsalu linnavolikogu liige   Haapsalu linna tänavate ja kõnniteede teemal pani mind arvamust avaldama linnavalitsuse suund vähendada teedele ja tänavatele eraldatavat raha. Olgugi, et tegemist on vaid 10 000 euroga, siis ka seda raha on linna teedele hädasti vaja. Peatänaval laiutab liiklusmärk, mis hoiatab lähenemisest ebatasasele teelõigule, kus sõiduteekatte ebatasasused (näiteks augud, lained) järgnevad […]