Hoiatus! Petturid himustavad eakate metsa

Hoiatus! Petturid himustavad eakate metsa

Petuskeemiga üritatakse elektriliinide rajamise ettekäändel eakamatelt metsaomanikelt nende mets välja petta. Erametsaliiduni on jõudnud info petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel Harjumaa metsaomanikul tema enda teadmiseta/arusaamiseta mets maha raiutud. Teisel juhul on metsaomaniku nimel, kuid tema enda arusaamiseta esitatud metsateatis lageraie teostamiseks suuremal osal temale kuuluvast metsakinnistust. Metsaomanikele on jäetud mulje, et nende maale planeeritakse […]

RMK kutsub istutama juubelimetsa, tänavu istutatakse 20,7 miljonit puud

RMK kutsub istutama juubelimetsa, tänavu istutatakse 20,7 miljonit puud

RMK ootab inimesi 18. mail kolme kohta üle Eesti metsaistutuspäevadele, et ühiselt kasvama panna järgmise sajandi metsa lugu. Tänavu istutatakse riigimetsa 20,7 miljonit puud. Samal päeval ootavad metsapäevadele ka erametsaomanikud ja puiduettevõtted. “Igal metsal on oma lugu. Sealsed puud, kännud ja kivid räägivad sellest, mis seal toimus kümme ja ka sada aastat tagasi,” rääkis RMK […]

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse üle 4 miljoni euro hüvitist

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse üle 4 miljoni euro hüvitist

Erametsakeskus võtab Natura hüvitise taotlusi vastu kuni 23. aprillini, kokku makstakse hüvitist 4,32 miljoni euro eest. Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu Natura 2000 alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura võrgustiku ala asuval erametsamaal. Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas ning Natura […]

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist

Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala. Natura hüvitist saab küsida vaid elektrooniliselt ning taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d. Metsaomanikel tasub juba praegu veenduda, et elektroonilised autentimisvahendid […]

Erametsades pannakse sel aastal kasvama ligi 10 miljonit puud

Erametsades pannakse sel aastal kasvama ligi 10 miljonit puud

Prognooside järgi läheneb tänavu erametsadesse istutatavate puude arv 10 miljonile, istutustööd algasid sel aastal erakordselt vara. Metsa istutamise maht erametsades võiks olla suuremgi, kuid metsaomanikke kimbutab istutusmaterjali nappus. Aasta-aastalt on istutusmaht suurenenud, eelmisel aastal istutati Keskkonnaameti hinnangul erametsadesse 8,6 miljonit taime. Ka sel aastal võib prognoosida erametsade uuendamise mahu kasvu, siiski on probleemikohaks kodumaise istutusmaterjali […]

Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillil, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura võrgustiku ala. Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal ning alates 2017. aastast ka sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal, mis on väljaspool Natura võrgustiku ala. „Hea meel, et […]

Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

Täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille olulisemate muudatustena soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie – kasutamist ja alandada üksikute viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust. Lisaks laiendab seadus oluliselt kaitstavate vääriselupaikade ulatust. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on metsaseaduses seatud raamid, et tagada nii metsade kaitse kui ka kasutamise […]

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

Keskkonnaminister Marko Pomerants teatas, et tänase seisuga ei ole põhjust massilist leket metsaregistrist kahtlustada. “Analoogseid metsaomanike tülitamise juhtumeid on ka varem ette tulnud, kuid nendegi puhul ei ole andmete lekkimist ega rikkumisi tuvastatud,” teatas Pomerants. “Kaasaegses infoühiskonnas ei ole keeruline maaomaniku kontaktandmeid muude kanalite ja andmebaaside abil leida. Näiteks on olnud ka juhtumeid, kus maaomanikule […]

Metsandusnõukogus otsustati metsaseaduse muudatustega edasi minna

Metsandusnõukogus otsustati metsaseaduse muudatustega edasi minna

Eile keskkonnaministeeriumis kogunenud metsandusnõukogus jõuti huvigruppidega metsaseaduse muudatuste osas üksmeelele ning seaduse muutmisega minnakse edasi, teatas keskkonnaministeerium. Kuigi suures osas seaduse muudatustest oli ühisosa huvigruppide vahel juba varem olemas, vajas täiendavat arutelu viljakate kasvukohatüüpide kuusikute majandamisega seonduv range kaitse vajakute katmine ning looduskaitsealade piiranguvööndites raiete reguleerimine. „Üksmeelselt tõdeti, et metsanduse arengukavaga võetud eesmärk laane- ja salumetsade […]

Keskkonnaagentuur: värsked arvandmed kinnitavad, et oht metsavaeseks jäämisele puudub

Keskkonnaagentuur: värsked arvandmed kinnitavad, et oht metsavaeseks jäämisele puudub

Sel aastal vaadati keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Allan Simsi eestvedamisel üle kogu statistilise metsainventeerimise (SMI) metoodika ning tehti sellesse mõned olulised muudatused. Üheks olulisemaks oli metsade juurdekasvu arvutamise metoodika, mille tulemusena on metsa juurdekasv varasematest andmetest oluliselt suurem. Allan Simsi sõnul kinnitavad arvud seda, et metsa kasvab üha juurde. “Suurenenud on nii metsade pindala, metsade kogutagavara kui […]

Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Keskkonnaministeeriumi töötajad kohtusid uut metsaseadust kritiseerivate keskkonnaühendustega

Kohtumisel keskkonnaühendustega arutati metsaseaduse muutmise ümber tekkinud arusaamatusi ning eri huvipoolte paremat kaasamist, teatas keskkonnaministeerium. Metsaseaduse muudatustest olid kõne all raievanuse langetamine viljakate boniteediklasside (Ia, I) kuusikutes ning turberaietele ja valikraiele seatud piirangute leevendamine. Samuti arutati, kuidas eri osapooli paremini kaasata ning võimalusi laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul […]

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Ministeerium kutsus keskkonnaühendused metsaseaduse muutmisi arutama

Keskkonnaministeerium kutsus keskkonnaühendused tänaseks uuesti kohtumisele, et arutada metsaseaduse muudatusettepaneku, küpsete kuusikute raievanuste langetamise ümber tekkinud arusaamatusi. Kevadel saavutati Metsandusnõukogus ja väiksema ringi kohtumisel keskkonnaühendustega kokkulepe, et viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse langetamise kompensatsiooniks astutakse selgeid samme laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks. „Keskkonnaministeerium on sellest kokkuleppest lähtuvalt metsaseaduse muutmise eelnõu välja töötanud ning selleks, […]

Lisaks RMK istutatavatele puudele panevad erametsaomanikud Läänemaa mulda 235 000 taime

Lisaks RMK istutatavatele puudele panevad erametsaomanikud Läänemaa mulda 235 000 taime

Eesti suurima metsataimede ühishanke korraldaja Keskühistu Eramets tarnib sel kevadel metsaühistutele ligikaudu 2,2 miljonit metsataime. Läänemaale istutavad erametsaomanikud ligi 235 000 taime. Suurim on nõudlus tänavu avajuurse kuusetaime osas (ligikaudu 1,2 miljonit taime), kõige vähem soovitakse kase potitaime (ligikaudu 134 000 taime). Ühishankes osaleb 20 metsaühistut üle Eesti. Keskühistu Eramets tegevjuht Priit Jõeäär ütles, et sel […]