Maavanem juhib Maaelu Edendamise sihtasutuse nõukogu

Maavanem juhib Maaelu Edendamise sihtasutuse nõukogu

Maaelu Edendamise SA nõukogu koosolek valis nõukogu uueks esimeheks Lääne maavanema Neeme Suure. Varasem nõukogu esimees Illar Lemetti asus aseesimehe kohale. 13-liikmeline nõukogu nimetatakse ametisse viieks aastaks. MES nõukogusse kuuluvad lisaks esimehele ja aseesimehele veel Enel Liin, Igor Taro, Jaan Sõrra, Jaanus Kalev, Kalev Kotkas, Kalle Hamburg, Lemmi Oro, Mait Klaassen, Sirje Potisepp, Teet Soorm […]

Maavanem Neeme Suur näeb uut ühisvalda Lääne maakonna koosseisus

Lääne maavanem Neeme Suur edastas täna rahandusministeeriumile omapoolse arvamuse Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla üheks omavalitsuseks ühinemise kohta. Maavanem toetab valdade ühinemist, kuid leiab, et uus tekkiv omavalitsus võiks kuuluda Lääne maakonna koosseisu. Ühinevad omavalitsused taotlevad moodustuva haldusüksuse määramist Pärnu maakonna koosseisu, mis tooks kaasa Lääne maakonna piiride muutmise. Sel juhul väheneb Lääne maakonna territoorium […]

MAALEHE VIDEO: Suursuguse maakonna allakäik – mis juhtus Läänemaaga?

Maaleht uuris, miks kogu Läänemaad hõlmava omavalitsuse loomisest asja ei saanud ja kuidas on Läänemaa piirid ning rahvastik ajaloos muutunud. Vaata homme Maalehe veebilehest selleteemalist minidokumentaali. Mitte ühtegi teist maakonda pole haldusreform raputanud nii tugevasti kui Läänemaad. See, mis ajalooliselt suursugusest piirkonnast nüüd alles jääb, on hale vari kunagisest tähtsast ja võimsast alast. Läänemaa jääb […]

Neeme Suur: Maakonna vahetamisest – selgituseks, ilma emotsioonideta

Neeme Suur: Maakonna vahetamisest – selgituseks, ilma emotsioonideta

Neeme Suur Lääne maavanem Postimees kirjutas hiljuti, et maakondade piirid on muutumises. Nagu Läänemaal ja Pärnumaal, nii ka mitmes teises maakonnas: Jõgevamaal, Tartumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal, Raplamaal…. Ja et kõige suurem ümberkorraldus maakonna vahetamise korral puudutab ühistransporti. Tõsi ta on, juba haldusreformi alguses öeldi maha, et maakonnapiirid ei tohi saada takistuseks omavalitsuste […]

Seitsmendat sünnipäeva tähistanud Läänemaa Abikassa tänab annetajaid

Seitsmendat sünnipäeva tähistanud Läänemaa Abikassa tänab annetajaid

Läänemaa Abikassa tähistas tänavu augustis oma seitsmendat sünnipäeva. MTÜ Läänemaa Abikassal on kaksteist liiget. Juhatuses on kolm liiget, nõukogus on üheksa liiget. Püsiannetajaid on 22, annetuskastidesse annetajaid aga sadu ja sadu inimesi. Annetuskastid asuvad Coop kauplustes Haapsalus ja ka Rannarootsi keskuses. Abikassa loomise idee tekkis 2009. aastal, masuperioodil, kui inimeste elatustase oluliselt langema hakkas. Võiks küll […]

Neeme Suur Läänemaast ja haldusreformist: Ambitsioonid, hirmud, üksteisemõistmine ja ka egoism

Neeme Suur Läänemaast ja haldusreformist: Ambitsioonid, hirmud, üksteisemõistmine ja ka egoism

Siin natuke aega tagasi küsis Ärileht minult kolm küsimust maakonna kohta. Tegin siis neile ühe jutu, midagi sellest ka ilmus. Panen nüüd vastuse tervikuna blogisse, täiendasin ka pisut. – Millised on täna maakonna rõõmud ja mured? – Mida võiks tuua haldus- ja riigireform? – Millist tulevikku Läänemaale näete? Millised on tänased visioonid? Minu vastus oli […]

Neeme Suur: Läänemaast võiks praegugi veel saada üks omavalitsus

Neeme Suur: Läänemaast võiks praegugi veel saada üks omavalitsus

Neeme Suur Lääne maavanem Nädala alguses ERRi poolt edastatud uudis Lõuna-Läänemaal tekkiva omavalitsuse liikumisest Pärnumaa koosseisu oli tõesti edastatud kindlas, kui mitte lausa käskivas kõneviisis. Kindel on aga siiski vaid see, et maakonna piiride muutmist otsustab vabariigi valitsus. Liituvad omavalitsused saavad muidugi oma ettepanekud teha ja neid põhjendada, ei maakondade piirid ega maakondade arv ei […]

Neeme Suur: Maakond – mis jääb alles peale haldus- ja riigireformi?

Neeme Suur: Maakond – mis jääb alles peale haldus- ja riigireformi?

Neeme Suur Lääne maavanem Haldusreformi käigus on palju jutuks olnud maakondade edasine roll ja staatus Eesti riigihalduses. Teemat puudutavates ajaleheartiklites ja arvamustes võime tihti kohata väiteid, et maakonnad kaovad ja asenduvad regioonidega, või siis et maakonnast jääb alles pelgalt „pruun silt tee ääres“ millel sisu ei ole ja mille identiteeti miski ega keegi ei kanna. […]

Neeme Suur: Haapsalu linn ei kao kuskile

Neeme Suur: Haapsalu linn ei kao kuskile

Neeme Suur Lääne maavanem   Nimede kasutamine on tekitanud segadust linna ja valla liitumise puhul. Haldusreformi seaduse eelnõu näeb ette, et kui omavalitsuses on linn ja kui nii otsustakse, siis võib kogu omavalitsus edaspidi kanda linna nime. Aga omavalitsus võib kanda ka valla nime. Oluline on aga aru saada, et omavalitsuse nimi ja asula nimi ei ole […]

Neeme Suur: Jah, maavalitsused kaovad, aga maakond ei kao kuskile

Neeme Suur: Jah, maavalitsused kaovad, aga maakond ei kao kuskile

Lääne maavanem Neeme Suur kirjutab oma blogis riigireformist ja sellest, mis maavanematest ja üldse maakonnast saab. Neeme Suur Lääne maavanem   Maakond ja riigi esindatus maakonnas jäävad püsima  Aasta alguses tegin ettepaneku Läänemaale ühe omavalitsuse loomiseks.  Mind ajendas teadmine, mille tollal sain ministeeriumist koosolekult. See oli teadmine sellest, et maavalitsused enam samal viisil ei jätka. Läksin […]

Neeme Suur Läänemaa keskustest ja planeerimist: See teema vajab veidi selgitamist

Neeme Suur Läänemaa keskustest ja planeerimist: See teema vajab veidi selgitamist

Maavalitsus on koostamas maakonnaplaneeringut. Kõige rohkem kõneainet selles protsessis on pakkunud asulate jagamine eri tasemega keskusteks. See teema vajab veidi selgitamist. Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades, sealhulgas ka Läänemaal. Selleks töötas rahandusministeerium välja juhendmaterjali, millest kõik maakonnad peavad lähtuma. Maavalitsuse ülesanne on viia maakonnaplaneeringu koostamine läbi, lähtudes juhenditest, samas ka nii, et […]