Noortekohtumiste projekt „Hobid reaalsesse ellu” tõi kokku Nõva ja Ida-Virumaa koolid

Noortekohtumiste projekt „Hobid reaalsesse ellu” tõi kokku Nõva ja Ida-Virumaa koolid

Nõva kool peab oluliseks õpilastele põnevust pakkuva ja uudishimu tekitava õppekeskkonna kujundamist, püüame kaasajastada oma õpikäsitust ning hindame kaasava hariduse põhimõtteid. Väärtustame kõiki projektõppevorme, millega saame igakülgselt toetada õpilaste arengut. Projektipäevade raames toimub teadmiste omandamine tegevuskavast lähtuvalt ja eri õppeaineid lõimides. Oleme osalenud juba kolmel eelneval aastal SA Archimedese noortekohtumiste projektides. Eesmärkide ja tegevuste kavandamisel […]

Nõva õpilased on kogemustega „noortekohtujad“

Nõva õpilased on kogemustega „noortekohtujad“

Nõva kooli õpilasi võib nüüd vist küll nimetada kogemustega „noortekohtujateks”. Miks nõnda? Sest sel õppeaastal osalesime juba kolmas kord SA Archimedese programmis, mis on mõeldud kahe eri kultuuritaustaga õpilastele. Oleme sellel teel kohtunud küllaltki erinevate vene noortega Narva Paju koolist, Kiviõli vene koolist ja sel aastal Narva Soldino gümnaasiumist. Loomulikult on olnud ka meie projektiteemad […]

Nõval tähistati eile riigi sünnipäeva

Nõval tähistati eile riigi sünnipäeva

Nõva kogukonna EV100 pidustused toimusid 22. veebruaril. Alustati tseremooniast Vabadussõja samba juures, kus pidasid kõne kindralmajor Neeme Väli ning Lääne-Nigula valla majandusosakonna juhataja Taivo Kaus. Ausambale asetati pärg, lilli ning laulis Nõva kiriku koor. Edasi suunduti Nõva koolimajja pidulikule aktusele, kus esinesid koolilapsed, õpetajad, Nõva Kiriku koor ning pidasid kõnesid Nõva osavallavanem Aivi Heinleht ning […]

Nõva vallavalitsus esitas koolidirektorile vallandamisteate

Nõva vallavalitsus esitas koolidirektorile vallandamisteate

Nõva vallavalitsus tegi 26. augustil korralduse, millega nägi ette kooli direktori Virve Tautsi vallandamise 29. augustist. Eile astusid koolimajja valla esindajad eesotsas volikogu esimehe Peeter Kallase ja vallavanema Kalle Saarega. Neid olid saatmas uueks kohusetäitjaks määratud Andres Liiv ja Marko Sultsing, kes pidi arvuteid konfiskeerima. Direktor vallandamisteatele alla ei kirjutanud, kuna ei nõustunud sellega. Vald […]

LOE RAHVA TOETUSAVALDUSI: Nõval tuleb kooli tuleviku teemal koosolek

LOE RAHVA TOETUSAVALDUSI: Nõval tuleb kooli tuleviku teemal koosolek

2016/2017 õppeaastal jätkab Nõva kool 9-klassilise põhikoolina. Seoses valdade liitumisega on Nõva kooli kaugem tulevik aga endiselt küsimärgi all. Seepärast sai rahvas öelda oma arvamuse ja toetada MTÜ Nõva Kooli loomist. Veebilehel hpaastamenovakooli.eu saab avaldada toetust ja öelda oma arvamuse. Lehel on kirjas: “Toetan mõtet luua MTÜ Nõva Kool, mille eesmärgiks on muuta efektiivsemaks kooliga seonduvaid kulusid ja muuta […]