Vabaerakonna saadikurühm esitas riigihalduse ministrile arupärimise Lääne maakonna tuleviku kohta

Austatud minister, ühinevad Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla omavalitsus taotlevad moodustuva haldusüksuse määramist Pärnu maakonna koosseisu, mis tooks kaasa Lääne maakonna piiride muutmise. Sel juhul väheneb Lääne maakonna territoorium 25% ja elanike arv 15% võrra. Mandri-Eesti kõige väiksem maakond muutub veel väiksemaks ja territooriumilt suurim maakond veel suuremaks. Lähtudes vajadusest tagada maakondliku halduskorralduse proportsionaalsus, riigiasutuste […]

Maavanem Neeme Suur näeb uut ühisvalda Lääne maakonna koosseisus

Lääne maavanem Neeme Suur edastas täna rahandusministeeriumile omapoolse arvamuse Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla üheks omavalitsuseks ühinemise kohta. Maavanem toetab valdade ühinemist, kuid leiab, et uus tekkiv omavalitsus võiks kuuluda Lääne maakonna koosseisu. Ühinevad omavalitsused taotlevad moodustuva haldusüksuse määramist Pärnu maakonna koosseisu, mis tooks kaasa Lääne maakonna piiride muutmise. Sel juhul väheneb Lääne maakonna territoorium […]

Valitsus kinnitas Haapsalu ja Ridala ühendomavalitsuse moodustamise, uutes piirides linn saab toetust 1,635 miljonit eurot

Valitsus otsustas tänasel istungil ühendvaldade Haapsalu linn, Tartu vald ja Põltsamaa vald kinnitamise. Haldusterritoriaalset korraldust muudeti Lääne maakonnas, mille käigus moodustub Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisel uus haldusüksus nimega Haapsalu linn. Haapsalus asuvad nii linnavolikogu kui ka -valitsuse ning teenuskeskuseid eri paikkondadesse ei moodustata. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2016. aasta seisuga on rahvastikuregistri andmetel 13 617. […]

VIDEOD: Eesti valdade piiride ajalugu

Praegu on käimas haldusreform ning seetõttu oleks huvitav vaadata, mis viis praeguse olukorrani ning kuidas lahendati sarnaseid probleeme varem. Video keskendub valdadele ning koosneb kahest osast. Käesolev video räägib sellest, kuidas mõisa käepikendusest said talurahva omavalitsused ning tsaariaegsest valdade liitmisest. Teine osa käsitleb kohalike omavalitsuste ajalugu 20. sajandil. Video teist osa vaata siit:

MAALEHE VIDEO: Suursuguse maakonna allakäik – mis juhtus Läänemaaga?

Maaleht uuris, miks kogu Läänemaad hõlmava omavalitsuse loomisest asja ei saanud ja kuidas on Läänemaa piirid ning rahvastik ajaloos muutunud. Vaata homme Maalehe veebilehest selleteemalist minidokumentaali. Mitte ühtegi teist maakonda pole haldusreform raputanud nii tugevasti kui Läänemaad. See, mis ajalooliselt suursugusest piirkonnast nüüd alles jääb, on hale vari kunagisest tähtsast ja võimsast alast. Läänemaa jääb […]

Toivo Tomingas: Alla kirjutatakse liitumisleping, mitte kapitulatsiooniakt

Toivo Tomingas: Alla kirjutatakse liitumisleping, mitte kapitulatsiooniakt

Ka täna pidin ootama pärastlõunani, enne kui nüüd juba vanavõitu ajalehed minu postkasti jõudsid. See on tihti nii ja ma olen juba harjunud, et loen õhtuti pigem makulatuuri. Ja tellin seda vaid seepärast, et mõni artikkel väärib mõneks ajaks säilitamist. 22. detsembri Lääne Elu pani mind aga mitmes punktis nördima. Juba juhtkirjas tehakse vihje, et […]

Noarootsil säilib osavallana oma lipp, tegutsema jäävad osavallakogu ja osavallavanem

Noarootsil säilib osavallana oma lipp, tegutsema jäävad osavallakogu ja osavallavanem

Triin Lepp Noarootsi vallavanem Ühinemisläbirääkimised on jõudnud lõpusirgele. Detsembrikuus tegid järjest Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla ja Nõva valla volikogud ühinemisotsused, kinnitasid ühinemislepingu ja selle lisad. Viimasena, 21. detsembril, tegi ka Noarootsi vallavolikogu otsuse ühinemiseks – Vabariigi Valitsuselt taotletakse valdade haldusterritoriaalse korralduse muutmist, ühinemist uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Lääne-Nigula vald. Uue omavalitsusüksuse õigusvõime […]

Haapsalu ja Ridala ühinemisleping kirjutatakse alla 27. detsembril

27. detsembril kell 18 allkirjastatakse Haapsalu toomkirikus pidulikult Haapsalu ja Ridala ühinemisleping. Lepingule kirjutavad alla Haapsalu Linnavolikogu esimees Andreas Rahuvarm, linnapea Urmas Sukles, Ridala vallavolikogu esimees Olev Peetris ning vallavanem Helen Koppa. Haapsalu linnavolikogu kinnitas soovi ühineda 16. detsembri volikogus ning Ridala vallavolikogu kinnitas ühinemissoovi 20. detsembril toimunud volikogu istungil. Ühinenud omavalitsuse nimeks saab Haapsalu linn […]

Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva ühinesid Lääne-Nigula vallaks

Noarootsi vallavolikogu kiitis täna heaks Lääne-Nigula valla ühinemislepingu. Sellega on kõik viis vallavolikogu ühinemisele jah-sõna öelnud, teatas Lääne-Nigula vallavalitsus. Neljapäeval, 22. detsembril kell 12 on Kullamaa kultuurimajas viie valla pidulik ühinemislepingu allakirjutamine. Uue omavalitsusüksuse pindala on 1425 ruutkilomeetrit ja selles elab 7332 elanikku. Lisaks Läänemaale hakkab valla koosseisu kuuluma Harjumaa Nissi valla Rehemäe küla. Valla keskus […]

Sünnib uus ühendomavalitsus: Ridala volikogu kiitis ühinemise Haapsalu linnaga heaks häältega 10:5

Ridala vallavolikogu hääletas täna ülekaalukalt Haapsalu linnaga ühinemise poolt. Ühinemist pooldas 10 volikogu liiget, vastu oli 5, teatas linnavalitsuse avalike suhete juht Tõnu Parbus. Haapsalu linnavolikogu on varem juba ühinemise heaks kiitnud. Seega tekib uus, Haapsalu linna nimeline omavalitsus. Ridala volikogu liikmete meelsus Haapsaluga ühinemise osas oli varem üle noatera liitumist pooldav, kuid volikogu lõpliku otsuse […]

Vandeadvokaat Paul Varul: alla 5000 elanikuga omavalitsuste iseseisev jätkamine on siiski võimalik

Vandeadvokaat Paul Varul: alla 5000 elanikuga omavalitsuste iseseisev jätkamine on siiski võimalik

Vandeadvokaat Paul Varuli sõnul tegi riigikohus haldusreformi seadust puudutavas kohtuotsuses selle põhiseadusele vastavuse kontrolli taotlenud omavalitsusüksuste suhtes põhiküsimuses väga soodsa järelduse. “Riigikohus nõustus taotlejatega, et 5000 elaniku nõue ei ole määrava tähendusega ning on ka muid kriteeriume,” ütles Varul ERRi uudisteportaalile. Tema sõnul rõhutas riigikohus, et kui omavalitsused suudavad tõendada, et nad on vaatamata väiksemale […]

Riigikohus peab haldusreformi seadust põhiseadusvastaseks ainult ühinemiskulude ülempiiris

Riigikohus peab haldusreformi seadust põhiseadusvastaseks ainult ühinemiskulude ülempiiris

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas kehtetuks haldusreformi seaduse osas, millega valitsuse seatud ühinemiskulude ülempiir on 100 000 eurot, kuid muus osas haldusreformi seadus põhiseadusega vastuollu ei lähe, vahendab Maaleht. Haldusreformi seaduse põhiseadusele vastavuse kontrollimist taotles 26 omavalitsuse seas ka Kullamaa vallavolikogu. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis, et 26 omavalitsuse üksuse vaidlustatud sätetest on põhiseaduse vastane […]

Veebis saab anda oma hääle Hanila ja Lihula Läänemaa koosseisu jäämise toetuseks

Läänlane Kersti Ajaots algatas petitsiooni, et koguda toetust Lihula ja Hanila valla jäämiseks Lääne maakonna koosseisu. Kes arvavad samamoodi nagu Kersti Ajaots, saavad petitsioonile toetushääle anda siit. Novembri lõpus olid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdades ühinemise teemalised rahvaküsitlused, kus nelja valla peale kokku käis hääletamas 531 inimest. Neist 73,1 protsenti toetas uue valla moodustamist, kirjutas Lihula Teataja. Nii […]

Enamik Hanilas, Lihulas, Koongas ja Varblas rahvaküsitlusel osalenuist pooldas uue valla teket

Enamik Hanilas, Lihulas, Koongas ja Varblas rahvaküsitlusel osalenuist pooldas uue valla teket

Eelmisel nädalal olid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdades ühinemise teemalised rahvaküsitlused, kus nelja valla peale kokku käis hääletamas 531 inimest. Neist 73,1 protsenti toetas uue valla moodustamist, kirjutas Lihula Teataja. Nii e-hääletusel (mis toimusid Koonga ja Lihula valdades) kui ka sedelhääletusel tuli elanikel vastata küsimusele: Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla […]

Rahvaküsitlusest osa võtnud haapsallased olid ülekaalukalt Ridala vallaga ühinemise poolt, naabrid aga napilt vastu

Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise rahvaküsitlusest võttis Haapsalus osa kokku 366 inimest ehk 4,2% hääleõiguslikest elanikest. Ühinemise poolt oli 286 haapsallast ja ühinemist ei pooldanud 80 vastanut, ütles linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus. Küsitluspunktis hääletanute arv oli 168, e-hääletusest võttis osa 198 inimest. Haapsalus oli hääletamise ajal 8685 vähemalt 16-aastast hääleõiguslikku elanikku. Ridala vallas oli nimekirjades 2775 elanikku. […]

Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigula elanikud pooldasid viie valla ühinemist, Noarootsis hääletanud tahaks jääda osavallaks

Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigula elanikud pooldasid viie valla ühinemist, Noarootsis hääletanud tahaks jääda osavallaks

Martna vallas 18.-20. novembril toimunud rahvaküsitlusel osales 44 inimest. Kullamaa, Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõvaga ühinemise poolt oli 26 ja vastu 18 hääletajat. Nimekirja oli kantud 695 inimest. Küsitlusest osavõtu protsent oli 6,33. Noarootsis käis hääletamas 87 inimest ehk 12 protsenti 747 hääleõiguslikust elanikust. Ühinemise poolt oli 31 ehk 37%, vastu aga 52 ehk 63% vastanuist. Küsimusele, kas […]

Üle 80 protsendi Nõva valla rahvast hääletas Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna ja Noarootsiga ühinemise poolt

Üle 80 protsendi Nõva valla rahvast hääletas Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna ja Noarootsiga ühinemise poolt

Nõva vallas 18.-20. novembril olnud rahvaküsitlusel osales 168 inimest. Nimekirja oli kantud 334 inimest. Küsitlusest osavõtu protsendiks kujunes 50,3, teatas vallavalitsus. Küsitluslehel oli küsimus “Kas Teie pooldate Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemist ühiseks omavalitsuseks?”. Küsitlusel osalenud 168 inimesest oli ühinemise poolt 135. See teeb 80,4% vastanutest. Ühinemise vastu oli 33 ehk 19,6% vastanuist.

Ridala ja Haapsalu ühinemise elektroonilisest rahvahääletusest võttis Haapsalus osa 199 inimest, hääletada saab veel küsitluspunktides

Eile õhtul lõppes Ridala ja Haapsalu ühinemise elektrooniline rahvahääletus, milles osales 199 Haapsalus registreeritud inimest. “E-hääletusel andis oma hääle täpselt 199 inimest,” ütles Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus täna hommikul. “See tähendab seda, et hääletamas käis üle kahe protsendi inimestest, kes olid nimekirja kantud.” Ridalas oli kahe päeva eest e-hääletanud 77 inimest. Tänane seis pole praegu […]

Neeme Suur: Maakonna vahetamisest – selgituseks, ilma emotsioonideta

Neeme Suur: Maakonna vahetamisest – selgituseks, ilma emotsioonideta

Neeme Suur Lääne maavanem Postimees kirjutas hiljuti, et maakondade piirid on muutumises. Nagu Läänemaal ja Pärnumaal, nii ka mitmes teises maakonnas: Jõgevamaal, Tartumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal, Raplamaal…. Ja et kõige suurem ümberkorraldus maakonna vahetamise korral puudutab ühistransporti. Tõsi ta on, juba haldusreformi alguses öeldi maha, et maakonnapiirid ei tohi saada takistuseks omavalitsuste […]

Postimees: Maakonnapiirid vanguvad, bussiühendus pööratakse pea peale

Postimees: Maakonnapiirid vanguvad, bussiühendus pööratakse pea peale

Valdade ühinemisel võib Läänemaa kaotada koguni kolm valda ja kahaneda vaevu 20 000 elanikule, mis tähendaks, et Lääne maakond on tublisti väiksem kui Saaremaa vald, kus elab 30 000 inimest, kirjutab Postimees. Läänemaa Hanila ja Lihula vald ühinevad Pärnumaa Koonga ja Varbla vallaga. Läänemaa Kullamaa vald peab läbirääkimisi nii oma maakonnas kui ka Raplamaa Märjamaa vallaga. […]