Riigikontroll: pere- ja eriarstiabi hädad sunnivad patsiendi pöörduma erakorralise meditsiini osakonda

Riigikontrolli hinnangul on lahendamata probleemid pere- ja eriarstiabis viinud olukorrani, kus erakorralise abi osutamiseks mõeldud osakondadesse (EMO) pöördub üha rohkem inimesi, kes üldjuhul kiiret erakorralist abi ei vaja. 2017. aastal oli pöördunutest selliseid patsiente juba üle poole. Inimesed peaksid abi saama ennekõike perearsti juurest, sest nii oleks võimalik vähendada ülekoormusest tingitud ootejärjekordi EMOs ja hoida […]

Riigikontroll: omavalitsuste kätte usaldatud andmete turvalisus pole nõuetekohaselt tagatud

Riigikontroll: omavalitsuste kätte usaldatud andmete turvalisus pole nõuetekohaselt tagatud

Riigikontrolli audit näitab, et auditeeritud omavalitsuste kätte usaldatud andmete turvalisus ei ole nõuetekohaselt tagatud: IT-turbega seotud riske ei teadvustata, mistõttu ei täideta valdavalt ka riigi seatud nõudeid, ehkki need on praeguseks kehtinud pea 10 aastat. Loodetud arengut ei ole kaasa toonud ei riigi teavitustegevus ega rahaline toetus. Kõikidel auditeeritud omavalitsustel oli hindamata oma andmekogudes olevate […]

Riigikontroll: paljud kohalikud omavalitsused peavad nõuetele mittevastavaid andmekogusid 

Riigikontroll: paljud kohalikud omavalitsused peavad nõuetele mittevastavaid andmekogusid 

Riigikontrolli ülevaade näitab, et kohalikud omavalitsused peavad sadu andmekogusid, millest enamik ei ole läbinud esmastki nõuetele vastavuse kontrolli. Kohalikud omavalitsused koguvad andmeid vähemalt 925 andmekogusse, millest ainult 175 on läbinud esmase kohustusliku kontrolli riigi infosüsteemi haldussüsteemi andmekogus (RIHA). Kuigi kohustus andmekogu registreerida on olnud juba aastaid, ei ole ligikaudu pooled omavalitsused RIHAs registreerinud mitte ühtegi andmekogu. Kordasid […]

Riigikontrolör Alar Karis: Kinnisvaramiin

Riigikontrolör Alar Karis: Kinnisvaramiin

Paar päeva tagasi demonstreeris Kohtla-Järve volikogu, kuidas on võimalik (täiesti seaduslikult) saada n-ö enda õuelt ära probleem munitsipaalomandis olevate kehvas seisus korteritega, kus ei soovi keegi elada ja mida keegi ei taha ka osta, aga mida tuleb sellest hoolimata ülal pidada. Asi on väga lihtne – tuleb nendest korteritest asjaõigusseaduse alusel riigi kasuks lihtsalt loobuda. […]

Riigikontroll: tervishoiusüsteem ei saa paljude laste haigustele õigel ajal jaole

Riigikontroll: tervishoiusüsteem ei saa paljude laste haigustele õigel ajal jaole

Riigikontrolli hinnangul vajab Eesti laste tervishoiukorraldus kiireid muutusi, kuna laste haigusi ei märgata piisavalt vara, lapsed ei jõua õigeaegselt ravile ning ravi ei ole alati järjepidev. Välja ravimata haigused kajastuvad tulevikus tööealiste inimeste kaotatud elu- ja tööaastates, mõjutades otseselt riigi üldist toimimist ja toimetulekut. Tervishoiukorraldust on võimalik täiustada kui luua tervishoiuspetsialistide vahel sisuline koostöö ning […]

Riigikontroll: Valitsus pole 15 aastaga riigi kinnisvarapoliitikas üksmeelele jõudnud

Riigikontroll: Valitsus pole 15 aastaga riigi kinnisvarapoliitikas üksmeelele jõudnud

Riigikontrolli hinnangul pole 2001. aastal alanud riigi kinnisvarareform saavutanud olulisi eesmärke – riigi hoonestatud kinnisvara valitsetakse jätkuvalt killustatult, kasutamine on ebatõhus ning riigile rahaliselt tarbetult koormav. Selle peamiseks põhjuseks on valitsuse suutmatus leppida 15 aasta jooksul kokku riigi ühtses kinnisvarapoliitikas, mille raames valida analüüsile tuginevalt kõige otstarbekam kinnisvara korraldusmudel. Algne lootus teha Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi […]

Riigikontroll: avalike e-teenuste kasutamismugavusele tuleb pöörata rohkem tähelepanu

Riigikontroll: avalike e-teenuste kasutamismugavusele tuleb pöörata rohkem tähelepanu

Riigikontrolli hinnangul peab riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavusele, sest riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, kasutajasõbralikud ega lisandväärtust pakkuvad. Selleks et kõik riigi e-teenused oleksid hea kasutatavusega, tuleks seada avalikele e-teenustele kohustuslikud kvaliteedinõuded ning e-teenuseid pakkuvad asutused peaks e-teenuste kasutatavust hindama ja parandama regulaarselt. Riigikontroll analüüsis nelja infosüsteemi (riigihangete register, riikliku […]

Riigikontroll: Tallinna Sadama nõukogu endise esimehe Neinar Seli väited on eksitavad

Riigikontroll peab kahetsusväärseks, et Tallinna Sadama nõukogu endine esimees Neinar Seli on eksitanud viimaste nädalate jooksul avalikkust, väites, nagu oleks ta Riigikontrolli auditiga seoses juba neli-viis aastat tagasi rääkinud Riigikontrolli esindajatele kõigist probleemidest Tallinna Sadamas, sealhulgas  probleemidest üldkoosolekuga (Juhan Parts), kuid Riigikontroll jättis tema jutu auditiaruandest välja, teatades, et ei pea selle kasutamist vajalikuks. Eile […]

Riigikontroll: Kohalikud omavalitsused peaksid olema aktiivsemad nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel

Riigikontroll: Kohalikud omavalitsused peaksid olema aktiivsemad nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel

Valdav osa omavalitsusi, kelle eestkostel on vanemliku hoolitsuseta lapsi, on jätnud nende eest elatisraha sisse nõudmata: 84 omavalitsusest vaid 7-s oli elatisraha sissenõudmisel kasutatud ära kõik seadusega pakutud võimalused, 36 omavalitsuses ei olnud aga elatise nõudmiseks mitte midagi ette võetud. Seaduse järgi tuleb olukorras, kus lapse ema või isa on elus ja teada, neilt elatist […]

Analüüs: Politsei ja piirivalve ühendameti loomine oli tõhus, kuid tulevik kätkeb ohte

Analüüs: Politsei ja piirivalve ühendameti loomine oli tõhus, kuid tulevik kätkeb ohte

Riigikontrolli hinnangul on Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamine olnud tõhus, tugiteenistujate osakaal on oluliselt vähenenud ning ühendameti avalikke teenuseid iseloomustavate näitajate tase ei ole muutunud või see on paranenud. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) võimekust võib aga oluliselt mõjutada personali edasine vähenemine, mida tuleks eraldi analüüsida – seniste trendide jätkudes tuleb PPA-l kümne aasta […]

Airi Mikli: Kui õpetaja-õpilaste suhe oleks optimaalne, saaks kohe tõsta õpetajate palga üle 1300 euro

Airi Mikli: Kui õpetaja-õpilaste suhe oleks optimaalne, saaks kohe tõsta õpetajate palga üle 1300 euro

Kui õpetaja-õpilaste suhe oleks optimaalne, saaks kohe tõsta õpetajate palga üle 1300 euro ehk 126 protsendini Eesti keskmisest. See aga eeldab, et õpetajaid oleks 1500−1600 vähem kui praegu, kirjutab Õpetajate Lehes Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli. Airi Mikli: “Kaks kolmandikku omavalitsustest, s.o 141 omavalitsust on sellised, kus õpilasi on õpetaja kohta vaid kuni […]