Metssigade arv on vähenenud rekordmadalale

Metssigade arv on vähenenud rekordmadalale

Jahimeeste ja veterinaarameti esitatud andmete põhjal on keskkonnaamet teinud kokkuvõtte metssigade küttimisest eelmisel jahiaastal. See viitab metssigade arvu suurele langusele. Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on nii küttimisandmetest kui ka surnuna leitud sigade kogusest selgelt näha, et metssigu on meie metsades väheks jäänud. “Riigi poolt etteantud küttimismahu täitsime 85% ulatuses, mis on […]

Alanud on sigade Aafrika katku kõrghooaeg

Alanud on sigade Aafrika katku kõrghooaeg

Veterinaar- ja toiduamet tuletab alanud sigade Aafrika katku kõrghooajal seapidajatele meelde, et vältimaks taudi levikut metsast farmi on ülioluline bioohutusmeetmete range järgimine. Sigade Aafrika katku (SAK) leviku tõttu tuleb bioohutusnõuete järgimisel olla tavapärasest tähelepanelikum, kuna 11. juunil 2018 diagnoositi Lätis Jelgava lähistel asuvas 165 seaga seafarmis sigade Aafrika katku puhang. Poolas on sel aastal diagnoositud […]

Veterinaar- ja toiduamet tühistas Läänemaa seafarmis kehtinud kitsendused

Veterinaar- ja toiduamet tühistas Läänemaa seafarmis kehtinud kitsendused

Veterinaar- ja toiduamet tunnistas eile kehtetuks Lääne-Nigula vallas Oru külas OÜ Linnamäe Peekonile kuuluvas sigalas ja seda ümbritsevatel aladel sigade Aafrika katku tõttu kehtestatud piirangud ning karantiini. Veterinaar- ja toiduamet diagnoosis septembris sigade Aafrika katku Oru külas, kus peeti ligikaudu 6800 siga. Vastavalt kehtivatele tõrjemeetmetele kõik loomad hukati, taudikollet ümbritsevatel aladel kehtestati piirangud loomade ja […]

Läänemaast sai katkupiirkond – sigade Aafrika katk avastati viiel kütitud metsseal

Läänemaast sai katkupiirkond – sigade Aafrika katk avastati viiel kütitud metsseal

Seni seakatkust puutumata olnud Läänemaal avastati viiel kütitud metsaseal sigade Aafrika katk. “Jah, vastab tõele,” Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja Läänlasele. “Kokku viiel kütitud metsaseal avastati seakatk. Neist üks Hanila vallas ja neli Kullamaa vallas.” Varem pole Läänemaal metssigadel Aafrika katku avastatud, lisas ta. Seega on Läänemaa nüüd nende maakondade hulgas, kus kehtivad seakatku […]

Sigade Aafrika katk tuvastati Saaremaal ka Torgu valla metsseal

Sigade Aafrika katk tuvastati Saaremaal ka Torgu valla metsseal

Saaremaal Torgu vallas kütitud metsseal tuvastati sigade Aafrika katk. Uus leiukoht tõendab, et taud on Saaremaa metssigade populatsioonis levinud ulatuslikel aladel. Tegemist on kolmanda sigade Aafrika katkuga taudistunud alaga Saaremaal. “Seoses taudi laiaulatusliku levikuga Saaremaa metssigade populatsioonis, ei tohiks seakasvatajad valvsust kaotada ning samuti ei peaks lootma, et seoses kalendrisügise saabumisega on katku leviku oht […]

Seakatku peatamiseks tuleb nakkusohtlik materjal loodusest kõrvaldada

Seakatku peatamiseks tuleb nakkusohtlik materjal loodusest kõrvaldada

Seakatku leviku tõkestamiseks tuleb metssigade arvukus võimalikult kiiresti alla viia, kõik kütitud metssead uurida seakatku välistamiseks ja positiivse uurimistulemuse korral bioohutusnõudeid järgides loodusest kõrvaldada, rõhutasid eile Saaremaal jahimeeste infopäeval esinenud seakatku tõrjes osalevate ametkondade esindajad. Veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu büroo juhataja Ainike Nõmmisto sõnul kinnitavad senised taudileiud Saaremaal haiguse jõudmist saarele, vaatamata sellele, et siiani pole […]

Seakatku tauditsooni piirid laienesid Saaremaale ja Hiiumaale

Seakatku tauditsooni piirid laienesid Saaremaale ja Hiiumaale

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega Saaremaal nii kodu- kui ka metssigadel laiendas Euroopa Komisjon seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutsoone ka saartele. III tsoon kehtestatakse Saaremaal Pihtla, Valjala ja Laimjala vallas, ülejäänud Saaremaa valdadele on kehtestatud II tsoon ning Hiiumaal puhvertsoon. Uue tsoneerimise otsusega jääb kolmes Saaremaa vallas kolmandasse piirangutsooni peale taudistunud farmi veel kaks suurt […]

Seakatk leiti ka Saaremaa metsseal

Seakatk leiti ka Saaremaa metsseal

Sel nädalal Saaremaa jahimeeste leitud metsseakorjuselt võetud proovide tulemus osutus laboris sigade Aafrika katkule positiivseks. “See positiivne leid tähendab, et seakatk on nüüd ka Saaremaa metsa levinud. See omakorda toob kaasa järelevalvesüsteemi muutumise, kuna edaspidi uuritakse kõiki kütitud metssigu ning tehakse pidevat seiret taudistunud ala kodusigade hulgas,” ütles Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. […]

Seni katkust puutumata olnud Saaremaal tuvastati sigade Aafrika katk, kehtima hakkavad kitsendused

Seni katkust puutumata olnud Saaremaal tuvastati sigade Aafrika katk, kehtima hakkavad kitsendused

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) sai laborist kinnituse eilsele kahtlusele, et Saaremaal Valjala valla Sakla külas asuvas 2700 seaga farmis on sigade Aafrika katk. Nakkuse leviku tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse. “Loomulikult olime valmis ka selleks, et kahtlus leiab kinnituse,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. Taudipunkti ümber on kehtestatud ohustatud […]

VTA kahtlustab Saaremaa farmis sigade Aafrika katku, saar on olnud seni katkust vaba

VTA kahtlustab Saaremaa farmis sigade Aafrika katku, saar on olnud seni katkust vaba

Sigade suurenenud suremuse tõttu kontrollib Veterinaar- ja toiduamet (VTA) muude põhjuste kõrval ka sigade Aafrika katku esinemist Saaremaal asuvas enam kui 2000 seaga farmis. “Saime info sigade suurenenud suremusest farmis eile õhtul ning kuigi Saaremaal pole varem seakatku esinenud, võtsime võimaliku haiguse tuvastamiseks seafarmist proovid, mis on saadetud laborisse,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. […]

Seakatku ohu tõttu määrati tauditsoonidele uued piirid

Seakatku ohu tõttu määrati tauditsoonidele uued piirid

Seoses sigade Aafrika katku puhangutega koduseafarmides ja seakatku levimisega uutele taudistunud aladele laiendas Euroopa Komisjon Baltimaades ja Poolas seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutsoone. Uue otsusega laieneb III tsoon ja kogu mandri-Eesti ulatuses kehtestatakse II tsoon. Juulikuus toimunud seakatku puhangute tõttu koduseafarmides laieneb taudi tõkestamiseks kehtestatud kolmas tsoon Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Harjumaal asuvatele valdadele. Uue tsoneerimise […]

Lääne-Virumaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Lääne-Virumaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Lääne-Virumaal Kadrina valla Kallukse külas asuvas ligi 4000 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul algas juhtumi uurimine seoses sigade suurenenud suremusega farmis. “Proovid võeti nädala alguses ja tulemus selgus eile õhtuks.” Taudipunkti ümber on […]

Seakatk liigub Lääne-Eesti poole

Seakatk liigub Lääne-Eesti poole

Seakatkuga nakatunud piirkondade hulka lisandus täna Raplamaal Vigala vald, kus taud tuvastati ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200 ruutkilomeetri suurusel alal seakasvatusettevõtteid ei asu. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on seakatk metssigade hulgas laialt levinud ning Vigala valla metssea leiukoht on 28. katkuga taudistunud ala Eestis. “Iga nädal toob jätkuvalt uusi leidusid […]

Jõgevamaa 30 seaga farmis seakatku ei avastatud

Jõgevamaa 30 seaga farmis seakatku ei avastatud

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) sai laborist vastuse, et Jõgevamaal asuvas 30 seaga farmis ei ole sigade Aafrika katku. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul tuleb tänase juhtumi puhul eelkõige esile tuua loomapidaja poolset kiiret teavitamist, mis võimaldas koheselt ametnikel reageerida ja kahtlust kontrollida. “Seakatkuoht on kogu Baltikumis suur ning Veterinaar- ja toiduametile tuleb teada anda […]

VTA kahtlustab järjekordses Jõgevamaa farmis sigade Aafrika katku

VTA kahtlustab järjekordses Jõgevamaa farmis sigade Aafrika katku

Täna püstitas Veterinaar- ja toiduamet (VTA) kahtluse sigade Aafrika katku esinemise suhtes ühes Jõgevamaal asuvas 30 seaga farmis. “Kahtlus tekkis täna hommikul, kui saime seapidajalt teate ühe looma suremisest eile õhtul,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. Võimaliku haiguse tekitaja tuvastamiseks võeti seafarmist proovid, mis on saadetud laborisse. Uurimise tulemusel selgub hiljemalt homseks vastus, kas […]

Jõgevamaal Saare valla seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Jõgevamaal Saare valla seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Täna diagnoosis Veterinaar- ja toiduamet (VTA) Jõgevamaal Saare vallas Veia külas asuvas kolme seaga kodumajapidamises sigade Aafrika katku. Nakkuse tõkestamiseks kehtestatakse taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse. Tegemist on kolmanda juhtumiga, kus sigade Aafrika katk diagnoositakse kodusigadel pärast 2015. aasta septembrit. Möödunud reedel diagnoositi Jõgevamaal sigade Aafrika katk ka Puurmanni ja Põltsamaa vallas […]

Jõgevamaa seafarmis avastati sigade Aafrika katk

Jõgevamaa seafarmis avastati sigade Aafrika katk

Veterinaar- ja toiduamet tuvastas Jõgevamaal asuvas kuue seaga kodumajapidamises sigade Aafrika katku. Taudipunktis on kehtestatud karantiin, sead hukatakse ning seejärel loomakasvatushoone desinfitseeritakse. “Loomade nakatumise täpsem põhjus selgub täiendava uurimise käigus,” ütles Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. “Taudipunktis on kehtestatud karantiin, kõik sead hukatakse ja seejärel loomakasvatushoone desinfitseeritakse. Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult Veterinaar- […]

Seakatkuoht farmidele järjest suureneb

Seakatkuoht farmidele järjest suureneb

Seakatkuoht Baltimaade ja Poola farmidele järjest suureneb. Eelmise nädala lõpus tuvastati Poolas pärast aastapikkust vaheaega esimene kodusigade taudijuhtum, eile diagnoositi taud Leedus Vilniuse maakonnas asuvas kodufarmis. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul suureneb oht uuteks puhanguteks ka Eestis: “Poola ja Leedu juhtumid on väga selgeks hoiatuseks, et taudiohu kõrghooaeg on käes. Panen veelkord […]

Käes on seakatku leviku kõrgaeg, farmid on endiselt ohus

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektor kutsus tänaseks kokku riikliku loomatauditõrje komisjoni. Kõne all on metsas leviva sigade Aafrika katku tõkestamise ja metssigade populatsiooni vähendamise võimalused ning VTA valmisolek võimalike seakatku puhangute tõrjumiseks koduseafarmides.

Käes on seakatku leviku kõrgaeg, farmid on endiselt ohus

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on seakatku leviku suvine kõrgaeg käes ja oht uuteks puhanguteks koduseafarmides väga suur. “Kuna metsas katku vaibumise märke ei ole, aitab taudi farmidest eemal hoida vaid bioohutusnõuete hoolas järgimine. Iga nädal toob jätkuvalt uusi leidusid ja pärast mitmekuulist pausi näeme, et taudi levik metsas on taas hoogustunud, […]

Seakatkuoht on endiselt suur

Seakatkuoht on endiselt suur

Maaeluministeeriumis kogunes täna metsa- ja puidusektori, põllumajandussektori, kaitsejõudude, jahimeeste ning seotud ametkondade esindajate ümarlaud, kus arutati võimalusi metsas liikuva tehnikaga seotud seakatku riskide vähendamiseks. Metsatehnika osas jätkuvad arutelud bioohutusmeetmete rakendamise võimaluste hindamiseks. “Erinevatel kohtumistel nii seakasvatajate, jahimeeste kui Lääne-Eesti omavalitsusjuhtidega on korduvalt tõstatatud vajadus täiendavate bioohutusmeetmete rakendamiseks seni veel taudivabas piirkonnas asuvate metsseapopulatsioonide kaitsmiseks. Eesti […]