Mais algab leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring

Mais algab leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring

Statistikaamet tutvustas tänasel pressikonverentsil maist oktoobrini toimuvat leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest. 2021. aastal plaanib Statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse korraldada registriandmete põhjal (registripõhine rahva ja eluruumide loendus ehk REGREL), mis tähendab, et inimeste käest andmeid ei küsita, vaid […]

Enamik teraviljast on koristatud

Enamik teraviljast on koristatud

15. septembriks oli koristatud 91% teravilja, 49% rapsi ja rüpsi ning 50% kartuli kasvupinnast, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta samaks ajaks oli koristatud 78% teravilja, 57% rapsi ja rüpsi ning 54% kartuli kasvupinnast. Talikultuuride talvitumistingimused olid sel aastal väga keerulised, mistõttu jäi talivili hõredaks ja kevadel tuli teha palju ümberkülve. Tänavusele teraviljasaagile mõjus halvasti ka kevadine […]

Suur statistiline ülevaade: kuidas elu on 25 aastaga muutunud

Suur statistiline ülevaade: kuidas elu on 25 aastaga muutunud

Laupäeval, 20. augustil on Eesti iseseisvumise taastamise 25. aastapäev. Kas 25 aastat on ühe riigi elus pikk aeg? Vastus sõltub paljuski taustsüsteemi valikust. Kas Eesti Vabariigis 25 aasta jooksul toimunud muutused on väikesed, suured või väga suured, jätame lugejate otsustada. Otsustamisele pakume abiks killukesi riiklikust statistikast. 1991. aasta alguses elas Eestis 1,57 miljonit inimest. Eesti […]

Mais suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv, üha enam tuleb turiste Aasiast

Mais suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv, üha enam tuleb turiste Aasiast

Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta mais 280 000 sise- ja välisturisti, mida oli 4% enam kui eelmise aasta mais, teatas Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 191 000 välis- ja 89 000 siseturisti. Eelmise aasta maiga võrreldes suurenes nii välis- kui ka siseturistide arv kumbki 4%. Naaberriikidest Soomest, Lätist ja Venemaalt saabus 59% majutusteenuseid […]

Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv kiirenes mais veelgi

Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv kiirenes mais veelgi

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2016. aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes püsivhindades 8%, teatas Statistikaamet. Kui aprillis kasvas müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 6%, siis mais müügitulu kasv kiirenes veelgi. 2016. aasta mais oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 557,9 miljonit eurot. Tööstuskaupade kaupluste müügitulu suurenes 2015. aasta maiga võrreldes 13%. Müügitulu suurenes enamikul tegevusaladel, vaid muudes spetsialiseerimata […]

Mullu ületas taasiseseisvunud Eestis esimest korda sisseränne väljarände

Mullu ületas taasiseseisvunud Eestis esimest korda sisseränne väljarände

Eestisse rändas 2015. aastal sisse 15 413 inimest ja Eestist välja 13 003 inimest, teatas Statistikaamet. Rändesaldo oli 2410 ja loomulik iive -1336, mis tähendab, et sisseränne kompenseeris negatiivsest loomulikust iibest tingitud rahvaarvu vähenemise. Kõige aktiivsemad välisrändes osalejad olid 20–39-aastased. Enamikus vanuserühmades ületas sisseränne väljarände, erandiks olid 10–14-aastased ja 25–29-aastased. Mehi saabus ja lahkus arvuliselt rohkem kui […]

Aasta algus oli tööturul suurte muutusteta

Aasta algus oli tööturul suurte muutusteta

Töötuse määr oli 2016. aasta I kvartalis 6,5% ning tööhõive määr 64,1%, teatab Statistikaamet. Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga suuri muutusi ei toimunud. Töötuse määr tõusis 2016. aasta I kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 protsendipunkti, mis on seletatav sesoonse mõjuga – mitmel tegevusalal vähenes töökäte vajadus. Ka 2015. aasta I kvartaliga võrreldes pole töötuse määras suuri muutusi […]

Põnev statistika: Milliseid nimesid on Eestis pandud ja kuidas nende populaarsus on muutunud

Põnev statistika: Milliseid nimesid on Eestis pandud ja kuidas nende populaarsus on muutunud

Statistikaamet tuli lapsevanematele appi ja lõi eesnimede statistikat pakkuva toote, kust saab otsida, milliseid nimesid Eesti elanikele on pandud ja kuidas aegade jooksul on nimede populaarsus muutunud. Vaata Nimede statistika toodet. Viimasel viiel aastal sündinutele enim pandud nimed võib üldiselt jagada kolme rühma: Traditsioonilised nimed, mis on läbi aegade olnud kasutusel – Martin, Robert, Maria, Anna. Nimed, mida […]