Mullu majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

Mullu majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

Majutusettevõtetes peatus 2016. aastal üle kolme miljoni sise- ja välisturisti, mis on 7% enam kui 2015. aastal, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv. 2016. aastal kasutas majutusettevõtete teenuseid 1,3 miljonit siseturisti ja 2 miljonit välisturisti. 2015. aastaga võrreldes suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv kumbki 7%. 46% majutusettevõtetes peatunud välisturistidest saabus Soomest, […]

Statistikablogi: Kuidas laps kultuuritarbimiseni jõuab?

Statistikablogi: Kuidas laps kultuuritarbimiseni jõuab?

Triinu Lukas Statistikaameti analüütik Kultuuriministeerium kuulutas 2017. aasta laste- ja noortekultuuri aastaks. Selles valguses on paslik küsida, mis või kes mõjutab laste kultuurilist aktiivsust. Laste varajane kultuuritarbimine on seotud nende vanemate eeskuju ja aktiivsusega selles vallas. Järgnevaga heidamegi põgusa pilgu Eesti vähemalt 15-aastase rahvastiku kultuuritarbimisele ning vaatame, mis on heaks eelduseks, et 5–14-aastased lapsed kultuuri ja selle […]

Piimatoodangu maht püsis tunamullusel tasemel

Piimatoodangu maht püsis tunamullusel tasemel

Esialgsetel andmetel toodeti 2016. aastal 781 400 tonni piima, mida oli veidi vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, samas aasta keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes. 31. detsembril 2016 oli Eestis 248 500 veist, sealhulgas 86 300 piimalehma. 2015. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 3% vähem, samas piimalehmade arv on […]

Mullune teraviljasaak oli viimase viie aasta väikseim

Mullune teraviljasaak oli viimase viie aasta väikseim

Esialgsetel andmetel oli 2016. aastal teraviljasaak 934 100 tonni, mis on viimase viie aasta väikseim teraviljasaak, teatab Statistikaamet. Teraviljasaagist 455 500 tonni moodustas nisu, 357 400 tonni oder ja 32 400 tonni rukis. Hektarilt saadi keskmiselt 2658 kilogrammi teravilja, sealhulgas nisu 2769, otra 2641 ja rukist 2616 kilogrammi. 2016. aasta teravilja külvipind oli ligilähedaselt sama […]

Eesti rahvaarv suurenes eelmisel aastal 1850 inimese võrra

Eesti rahvaarv suurenes eelmisel aastal 1850 inimese võrra

Esialgsetel andmetel oli 2017. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 317 800, mis on 1850 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet. Negatiivse loomuliku iibe tõttu (surmade arv ületas sündide oma) vähenes rahvaarv 1370 inimese võrra ning positiivse välisrändesaldo tõttu (Eestisse saabus elama rohkem inimesi kui siit lahkus) suurenes 3220 võrra. Kokku kasvas […]

Novembris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest 

Novembris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest 

Eesti majutusettevõtetes peatus 2016. aasta novembris 216 000 sise- ja välisturisti, mida oli 4% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta novembriga võrreldes suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud turistide arv 8500 võrra. Välisturistid moodustasid 60% turistide koguarvust. Kokku kasutas 2016. aasta novembris majutusettevõtete teenuseid 129 000 välisturisti ehk 4% enam kui 2015. aasta […]

Analüüs: Kas raha teeb õnnelikuks?

Märt Leesment, Statistikaameti peaanalüütik Detsembri lõpp tähendab paljudele pühasid ja vabu päevi, aga ka suuremal või vähemal määral tarbimist. Kahtlemata on üheks elus olulist rolli mängivaks aspektiks raha. Ometi on raha roll hea elu kujundamisel mõneti vastuolulise tähendusega. Ühelt poolt suudab jõukam inimene hõlpsamini hakkama saada ning oma soove kergemini teostada. Teisalt omistatakse rahale tihtilugu […]

Eelmisel aastal koges suhtelist vaesust iga viies Eesti elanik

Eelmisel aastal koges suhtelist vaesust iga viies Eesti elanik

Suhtelises vaesuses elas 2015. aastal 21,3% ja absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast, teatas Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,3 protsendipunkti ning absoluutses vaesuses elavate inimeste osatähtsus 2,4 protsendipunkti. 2015. aastal elanikkonna sissetulek suurenes ja sissetulekute ebavõrdsus vähenes. Siirded (riiklikud toetused ja pensionid) aitasid takistada vaesusesse langemist, sest nende mittearvestamisel sissetulekute […]

Oktoobris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest

Oktoobris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest

Eesti majutusettevõtetes peatus 2016. aasta oktoobris 267 000 sise- ja välisturisti, mida oli 7% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud turistide arv 16 000 võrra. Välis- ja siseturiste oli vastavalt 6% ja 8% rohkem. Välisturistid moodustasid ligi kaks kolmandikku turistide koguarvust. Kokku kasutas 2016. aasta […]

Läänemaal on algkooliõpilaste keskmine koolitee pikkus 3,4 km

Läänemaal on algkooliõpilaste keskmine koolitee pikkus 3,4 km

2015. aastal käis iga kolmas 1.-3. klassi õpilane kuni ühe kilomeetri kaugusele kooli. Algkooliõpilase keskmine koolitee on 3,2 kilomeetri pikkune ning maakonniti on kõige pikem koolitee Hiiumaa õpilastel. Kui vaadata kaugusi lähima koolini on näha, et 58% 1.-3. klassi õpilaste puhul on lähim kool kodule lähemal kui üks kilomeeter. Kuid sageli ei käi laps lähimas […]

Milline on Eesti isa? Statistikaamet koostas koondportree

Milline on Eesti isa? Statistikaamet koostas koondportree

Isadepäeva ootuses vaatas Statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed. Küsimusele, milline on tüüpiline isa, võib olla üsna keeruline vastata. Me kõik ju teame, kui eriilmelised on isad. Statistika seisukohast teeb olukorra veelgi keerulisemaks see, et lähtuda tuleb olemasolevatest andmetest ja nende võimalustest. Sel korral […]

Analüüs: Kuidas Eestis, Lätis ja Leedus on alkoholi kallinemine olnud kooskõlas elanike ostuvõimega

Analüüs: Kuidas Eestis, Lätis ja Leedus on alkoholi kallinemine olnud kooskõlas elanike ostuvõimega

Märt Leesment Statistikaameti peaanalüütik Oleme juba harjunud olukorraga, et soomlased ostavad Eestist kaasa suure hulga alkohoolseid jooke. Tänavu on aga kasvav trend, et eestimaalased suunduvad odavama alkoholi hankimise nimel Lätti ning piiriäärsed kauplused on saanud väga populaarseks. Samal ajal kui Eesti tarbijatele tundub piiri taga asuv odavam alkohol atraktiivne, on olukord riigi jaoks tervikuna negatiivse […]

Kuidas valida ettevõttele võimalikult edukat asukohta?

Kuidas valida ettevõttele võimalikult edukat asukohta?

Kreet Solnask Statistikaameti geoinfo juhtivspetsialist Kuhu on kõige mõttekam oma ettevõtet rajada? Kust ma teada saan, kus asub just minu ettevõtte sihtrühm? Nendele ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastuse leidmisel tuleb appi Statistikaamet asukohapõhise statistikaga. Et tänavuse Tallinna Ettevõtluspäeva teema oli „Äri kui elamus“, valis Statistikaamet oma analüüsiks just maitseelamuse näite – kuidas valida Tallinnas käsitööõlle pruulikoja […]

Augustis majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

Augustis majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

Augustis peatus Eesti majutusettevõtetes 417 000 sise- ja välisturisti, mida oli 6% enam kui eelmise aasta samal ajal, teatab Statistikaamet. 2016. aasta augustis kasutas majutusettevõtete teenuseid 24 000 turisti enam kui eelmise aasta samal kuul. Eelmise aasta augustiga võrreldes suurenes välis- ja siseturistide arv vastavalt 6% ja 5%. Välisturistid moodustasid ligi kaks kolmandikku turistide koguarvust. Kokku kasutas […]

Sundkulutuste osatähtsus leibkonna eelarves on vähenenud

Sundkulutuste osatähtsus leibkonna eelarves on vähenenud

Leibkonnaliige kulutas 2015. aastal kuus keskmiselt 395 eurot, mida on 106 eurot rohkem kui 2012. aastal, teatas Statistikaamet. Samal ajal sundkulutuste osatähtsus leibkonna eelarves on kahanenud. Leibkonna eelarve uuringu andmetel moodustasid 2015. aastal sundkulutused toidule ja eluasemele 40% leibkonna eelarvest ehk 157 eurot. Eelmise, 2012. aasta uuringu andmetel kulutas leibkonnaliige kuus 289 eurot, millest sundkulutuste osatähtsus oli […]

Majandus kasvas teises kvartalis 0,8 protsenti

Majandus kasvas teises kvartalis 0,8 protsenti

Täpsustatud andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,8%, teatas Statistikaamet. II kvartalis oli SKP jooksevhindades 5,3 miljardit eurot. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP suurenes II kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,5% ja 2015. aasta II kvartaliga võrreldes 0,6%. Täpsustatud andmetel olid 2016. aasta II kvartalis Eesti majanduse suurimad pidurdajad energeetika, mäetööstuse […]

Vabade ametikohtade arv ületas 9000 piiri

Vabade ametikohtade arv ületas 9000 piiri

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta II kvartalis ligi 9500 vaba ametikohta, teatas Statistikaamet. Viimati ületas vabade ametikohtade arv 9000 piiri 2008. aastal. Vabade ametikohtade arv suurenes eelmise kvartaliga võrreldes 15% ja 2015. aasta II kvartaliga võrreldes 13%. Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2016. aasta II kvartalis 1,7%, mis oli […]

Eesti käsitööõllede eksport on hüppeliselt suurenenud

Eesti käsitööõllede eksport on hüppeliselt suurenenud

Eestis toodetud alkoholi koguseline eksport kasvas 2016. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kodumaiste käsitööõllede eksport on sama perioodi võrdluses suurenenud 81 korda ja neid eksporditi 2016. aasta I poolaastal 18 riiki. Koguseliselt on õlut 2016. aasta esimesel poolel eksporditud 6%, siidrit 1% ja kanget alkoholi 44% rohkem kui 2015. aasta samal […]

Ülevaade: Kui haiged või terved on Eesti inimesed

Ülevaade: Kui haiged või terved on Eesti inimesed

Eesti sotsiaaluuringu järgi pidas 2015. aastal 54,3% vähemalt 16-aastastest Eesti elanikest oma tervist heaks või väga heaks. Meestel oli see näitaja 56,3% ja naistel 52,6%. Vanuseti erineb näitaja olulisel määral: 16–24-aastastest hindas oma tervist heaks või väga heaks veidi üle 86%, vähemalt 65-aastastest ligi 15%. Enamikus vanuserühmades on inimeste hinnang oma tervisele viimase kümne aastaga paranenud. Oma tervist väga […]

Kino- ja teatrikülastajate arv suurenes 2015. aastal hüppeliselt

Kino- ja teatrikülastajate arv suurenes 2015. aastal hüppeliselt

2014. aastal taasiseseisvusaja rekordini jõudnud kinoskäikude arv kasvas 2015. aastal hüppeliselt ja ületas 3 miljoni piiri. Viimase kümne aasta jooksul on näitaja pidevalt kasvanud. 2015. aastal oli kasv lausa 19% ja kinoskäike 3,1 miljonit. 2015 oli hea aasta ka Eesti filmitööstusele, sest võrreldes 2014. aastaga, kui kinodes linastus 28 Eesti filmi, oli neid möödunud aastal 129% rohkem ehk […]