Töötute arv Eestis kahaneb

Töötute arv Eestis kahaneb

Statistikaameti andmetel oli tööjõus osalemise määr 2019. aasta I kvartalis 70,8%, tööhõive määr 67,5% ja töötuse määr 4,7%. Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, on püsinud tööjõus osalemise ja tööhõive määr sarnasel tasemel. Töötuse määr on aga langenud 2,1 protsendipunkti võrra. Hõivatute arv oli 2019. aasta I kvartalis 661 800. Ootuspäraselt oli tööhõive määr kõrgeim Põhja-Eestis […]

Töövõimereform suurendas registreeritud töötute hulka aastaga 10 protsenti

Töövõimereform suurendas registreeritud töötute hulka aastaga 10 protsenti

Juulikuus jäi registreeritud töötute arv eelmise kuuga võrreldes samale tasemele. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv tulenevalt töövõimereformist suurenenud. Juuli lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 29 594 inimest ehk 4,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli registreeritud töötute hulgas 29%. Kui eelmise kuuga võrreldes jäi juulis registreeritud töötute arv sarnasele tasemele, siis […]

Neljandas kvartalis oli ligi 9000 vaba ametikohta 

Neljandas kvartalis oli ligi 9000 vaba ametikohta 

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta IV kvartalis ligi 9000 vaba ametikohta, teatas Statistikaamet. Kui vabade ametikohtade arv oli eelmises kvartalis viimase seitsme aasta suurim, siis IV kvartalis vähenes vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise kvartaliga 18%. Võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga suurenes vabade ametikohtade arv 37%. Ametikohtade koguarvus oli vabade kui hõivatud ametikohtade […]

GRAAFIK: Vaata, kus Läänemaal on kõige vähem töötuid

GRAAFIK: Vaata, kus Läänemaal on kõige vähem töötuid

Interaktiivsest graafikust näeb, kuidas jagunesid tänavu jaanuarikuus Läänemaal registreeritud töötud. Võrreldud on kõiki Läänemaa omavalitsusi ning seda, kui paljud olid töötuist naised, kui paljud mehed ning mis vanuses nad olid. Töötute seas oli mehi rohkem kuues omavalitsuses, naiste osakaal oli suurem Kullamaal, Lääne-Nigulas, Vormsis ja Ridalas. Kõige rohkem töötuid oli vanuserühmad 25-54. Vajuta graafiku all vasakus […]

Noorte tööle asumine muutub lihtsamaks

Noorte tööle asumine muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis eile heaks töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega antakse alaealisele parem võimalus tööle saamiseks ja tööharjumuse omandamiseks. Samas on arvestatud lastekaitse põhimõtteid ja hariduse omandamise vajadust. Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul piirab praegu kehtiv regulatsioon põhjendamatult alaealise tööle võtmist. „Praegune kord on rangem Euroopa Liidu reeglitest ja seab alaealiste töötamisele ebamõistlikke takistusi. Samas oli […]

Töölepinguseaduse muutmisel leiavad noored hõlpsamini tööd, sest nende palkamine on lihtsam

Sotsiaalministeerium esitas täna valitsusele töölepinguseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis leevendab ettevõtjate võimalusi võtta tööle alaealisi noori. Ühtlasi tähendab seadusemuudatus seda, et alaealised leiavad endale lihtsamini tööd, sest vähemaks jääb tööandjatele seni kehtinud piiranguid ning aeganõudvat bürokraatiat. See peaks võimaldama noortel ka suvevaheajal või pärast koolitunde tegevust leida ning raha teenida. Eelnõu eesmärk on kaasajastada alaealiste töötingimuste […]

Vaata, kui palju töötuid on igas Läänemaa omavalitsuses ja kus noorte seas pole ühtegi registreeritud töötut

Vaata, kui palju töötuid on igas Läänemaa omavalitsuses ja kus noorte seas pole ühtegi registreeritud töötut

31. oktoobri seisuga oli Läänemaal 554 registreeritud töötut. Enim töötuid oli suurimas omavalitsuses Haapsalus – 230. Naisi oli Haapsalus töötute hulgas 121, mehi 109. Umbes sama töötu naiste ja meeste suhe on kogu Läänemaal. Meeste hulgas oli ülekaalukalt enim töötuid (70) vanuserühmas 25-54. 16-24-aastasi töötuid oli 19, 55-aastasi ja vanemaid 20. Naiste seas oli samuti […]

Juunis vähenes registreeritud töötute arv kõigis maakondades

Juunis vähenes registreeritud töötute arv kõigis maakondades

Juunis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 27 209 inimest ehk 4,3% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas Töötukassa. Kõrgeim oli juunis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,6%) ja Valgamaal (7,9%) ning madalaim Tartumaal (3,0%) ja Harjumaal (3,1%). Registreeritud töötus näitas juunis vähenemise suunda kõigis maakondades ning võrreldes maikuuga langes töötuse määr kõige […]

Märtsikuu lõpus oli Töötukassas arve arvel 32 638 inimest

Märtsikuu lõpus oli Töötukassas arve arvel 32 638 inimest

Märtsis jäi registreeritud töötus eelneva kuuga sarnasele tasemele. Kuu lõpus oli töötuna arvel 32 638 inimest ehk 5,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas Töötukassa. Märtsis oli kõrgeim registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (12,4%) ja Valgamaal (9,5%) ning madalaim Harjumaal (3,5%) ja Tartumaal (3,7%). Enamikes maakondades näitas registreeritud töötus märtsis vähenemise suunda. Siiski kasvas registreeritud töötus […]