Riik kavatseb muuta vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks

Riik kavatseb muuta vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks

Sotsiaalministeerium edastas täna valitsusele vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi analüüsi, mis puudutab näiteks vanemahüvitise kasutamist, tööaja planeerimist lapsehoolduspuhkuse ajal, aga ka hüvitiste jagamist vanemate vahel. “Eesti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem on helde, kuid hoolduskoormus on endiselt peaasjalikult emade peal. Samas peame arvesse võtma muutuvaid töötamise vorme ja selleks peab süsteem olema paindlikum, pakkuma lapsevanematele erinevaid valikuvõimalusi […]